Tietotekniikan käyttösäännöt
  1. Etusivu
  2. Tietotekniikan käyttösäännöt

 

Vastaanottamalla tämän käyttäjätunnuksen sitoudut noudattamaan saamiasi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tietotekniikan käyttöohjeita.

Tunnuksesi on voimassa opiskeluajan. Noin kaksi viikkoa valmistumisesi tai mahdollisen eroamisen jälkeen tunnuksesi arkistoidaan, jolloin se lakkaa toimimasta.


KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT


Käyttäjätunnus on ehdottoman henkilökohtainen. Siihen liittyvää salasanaa ei saa antaa toisen henkilön tietoon.
Jos salasana on unohtunut, voi sen vaihtaa osoitteessa http://password.kpedu.fi Tarvittaessa saat apua toimipaikan IT-henkilöstöltä tai opintotoimistosta.

Käyttäjän on oltava huolellinen kirjoittautuessaan ulos koneilta. Kirjautuminen on muistettava purkaa poistuttaessa laitteen välittömästä läheisyydestä.                                                                         .
Lukituissakaan tiloissa oleville laitteille ei istuntoa tule jättää avoimeksi esim. yön yli. Mikäli käyttäjä havaitsee jollakin toisella käyttäjällä unohtuneen tai häiriön vuoksi avoimeksi jääneen istunnon, on istunto heti purettava. Unohduksesta on syytä huomauttaa käyttäjälle tai ylläpidolle omalla tunnuksella lähetetyllä viestillä.


LUOKISSA TYÖSKENTELY


Toimipaikan tiloissa olevat tietokoneet ovat pääsääntöisesti vain toimipaikan opiskelijoiden, opettajien tai muun henkilökunnan käytettävissä. Käyttäjien tulee voida todistaa henkilöllisyytensä tarvittaessa. Tietokoneilla työskentelevällä on oltava opiskelijakortti tai henkilöllisyyden todistava asiakirja mukana, joka on pyydettäessä esitettävä.

Luokissa olevien laitteiden käyttötarkoitukset ovat tärkeysjärjestyksessä

*    opettajan johdolla tapahtuva opetus

*    harjoitustöiden tekeminen

*    opintoihin liittyvän materiaalin tekemisessä tarvittavan ohjelmiston käyttö

*    laitteiston käytön harjoittelu

Tietokonetta käyttävän henkilön tulee varmistua siitä, ettei käyttämissään tallennusmedioissa ole viruksia. Varmistus voi tapahtua esim. tietokoneilla olevien viruksentorjuntaohjelmien avulla.

 

TULOSTAMINEN


Tulostuksessa on noudatettava kohtuullisuutta. Jokaista väliversiota ei ole tarpeen tulostaa kokonaisuudessaan eikä kirjoittimia saa käyttää kopiokoneina. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kirjoittimen paperi riittää omaan ja sen jälkeisiinkin tulostuksiin. Paperin ja väriaineen loppumisesta on ilmoitettava opettajalle tai toimipaikan IT-henkilöstölle.

 

OHJELMISTOJEN LUVATON KÄYTTÖ JA KOPIOINTI


Toimipaikan palvelimissa ja työasemissa olevien ohjelmien kopioiminen on kielletty. Kopiointi on sallittu vain, kun kopiointilupa on erikseen annettu. Laittomien ohjelmakopioiden kopioiminen, tallentaminen toimipaikan järjestelmiin, jakelu tai suorittaminen toimipaikan laitteissa on ehdottomasti kielletty.

Varsinkin peli-, kuva-, elokuva-, ja musiikkitiedostojen kopioiminen internetistä tai muista tallennusmuodoista ja niiden tallentaminen, asentaminen sekä käyttäminen toimipaikan laitteilla on ehdottomasti kielletty.

Poikkeuksena toimipaikan laitteille sallitaan erillisellä luvalla esim. harjoitustyöhön liittyvien ohjelmien asentaminen. Tällaisissa poikkeustapauksissa omien ohjelmien tallentaminen kovalevylle on sallittu vain kyseisen työskentelyn ajan. Tiedot on poistettava levyltä työskentelyn päättyessä. Tallennus saa tapahtua vain väliaikaistallennusta varten varattuun hakemistoon tai opettajan harjoitusohjeissa mainittuun hakemistoon. Tästä ei saa aiheutua haittaa muille käyttäjille.

 

SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ


Sähköpostin käyttö on sallittu asiallisiin tarkoituksiin. Sähköposti on nimensä mukaisesti tarkoitettu lähettäjän itsensä kirjoittamien viestien lähettämiseen. Huomioitavaa on, että sähköpostin välityksellä tapahtuva tietojenkalastelu on yleistynyt. Tällöin pyritään saamaan selville luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö - ja tilitietoja esimerkiksi liitetiedoston tai viestissä olevan linkin avulla. Sähköpostin käytössä kannattaa olla siis huolellinen ja tarkkaavainen.

Kaikenlainen häiriköinti sähköpostilla on kielletty. Kiellettyjä ovat sähköpostiviestit, joita vastaanottajat eivät yleisesti halua vastaanottaa. Henkilökohtainen postilla häiritseminen ja sopimattomuudet eivät ole toivottuja tietokonejärjestelmän avustuksellakaan tehtyinä. Kiellettyjä ovat summittaiset massapostitukset ns. spam-postitukset. Tämä tarkoittaa sähköpostiviestien lähettämistä suurelle joukolle ihmisiä, jotka eivät ole erikseen ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa viestejä ko. aiheesta. Sellaiset postit, joiden jakelu olisi huomattavan suuri, on periaatteessa hyväksyttävissäkin tapauksissa usein järkevintä hoitaa postituslistojen, tms. avulla.

Tietokoneviruksien, ketjukirjeiden, mainoksien ja automaattisesti leviävien tiedostojen lähettäminen sekä välittäminen on ehdottomasti kielletty.


HÄIRIKÖINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA JA KESKUSTELURYHMISSÄ


Kaikenlainen häiriköiminen toimipaikan laitteilla tai toimipaikan antamilla käyttäjätunnuksilla sosiaalisessa mediassa ja julkisissa keskusteluissa on ehdottomasti kielletty.

 

MURTAUTUMISET TIETOJÄRJESTELMIIN

Tietojärjestelmien suojausta murtavien ohjelmien käyttäminen on kielletty. Toimipaikan laitteilta murtautumiset ja murtautumisyritykset ulkopuolella oleviin laitteisiin ovat kiellettyjä. Samoin on kiellettyä analysoida tai yrittää analysoida tietoverkkoliikennettä. Tunnettujen tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä. Huomatuista turvallisuusaukoista tulee ilmoittaa oman järjestelmän ylläpitohenkilökunnalle, ei siis julkisesti esimerkiksi uutisryhmässä.

 

TOIMENPITEET HÄIRIÖLLISESTÄ TOIMINNASTA

Toimipaikan tietotekniset laitteistot on tarkoitettu vain ja ainoastaan opiskeluun liittyvien töiden tekemiseen. Jos toimipaikan laitteilla tavataan käyttäjä, joka tekee edellä mainittuja kiellettyjä asioita, joutuu hän vastuuseen siitä. Hän voi menettää käyttäjätunnuksensa määräajaksi, menettää kokonaan opiskeluoikeutensa tai joutua vastaamaan tekemisistään oikeuden edessä.