Tietosuoja

Kpedussa

  1. Etusivu
  2. Tietosuoja

 

Tietosuoja Kpedussa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös koulutusyhtymän toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Opiskelijoidemme, työelämäasiakkaidemme ja työntekijöidemme henkilötietojen suoja on meille tärkeää.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kpedu informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteille. Ne löytyvät tämän sivun alalaidasta. Osa selosteista on vielä työn alla ja julkaisemme niitä tällä sivulla sitä mukaa, kun ne valmistuvat.

Tietosuojavastaava

Onko sinulla kysyttävää koulutusyhtymän tietosuojakäytänteistä?

Kpedun tietosuojavastaava suunnittelija Niina Patrikainen puh. 0447250019 sähköposti tietosuoja@kpedu.fi