Oikeus osata -hanke

YHDESSÄ TILLSAMMANS

 

Tulokset

 • Osallistavien ja yhteisöllisten keskustelu- ja kuulemis- ja aloitefoorumeiden kuvaus ja prosessin mallinnus.
 • Tutor- ja opiskelijakunnan toimintasuunnitelma, käsikirja, vuosikello, opinnollistaminen ja prosessikuvaus. 
 • Kuvaus pilotoiduista vertaistoiminnoista.
 • Ryhmäytymisen vuosikello.
 • Ryhmäytymispankki ja keinovalikoiman kuvaus.
 • Toimintamallit nuorisotyön kanssa.
 • Nuorisotyön palvelutarjotin ja yhteistyömallit eri toimijoiden kanssa.
 • Huoli herää toimintamalli ja siihen liittyvä koulutus.
 • Tempaukset.
 • Itsenäistyvä nuorikurssi. 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn kautta nousseiden koulutustilaisuuksien järjestäminen.
 • Hyvinvointia lisäävät tapahtumat.
 • Kampus uutiset. Digitaaliset yhteisölliset palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Asumisen ohjauksen yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit.
 • Päivitettyjä suunnitelma.
 • Ohjauspalveluiden kartta.
 • Yhteisöllisen toiminnan suunnitelma. 
 • Opiskelijoiden ohjautumisen mallintaminen.
 • Turvallisuustietoisuuden parantuminen.
 • Turvallisuuskoulutukset
 • Pelastusharjoitukset 
 • Turvallisuusvastuiden määrittely tehty.
 • Pelastusharjoituksia
 • Kriisisuunnitelmia päivitetty
 • Sähköiset ilmoituskanavat
 • Varautumissuunnitelmat
 • Turvallisuuden vuosikello
 • Fyysinen, psyykkisen, sosiaalisen, pedagogisen turvallisuuden edistäminen mm. kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 
 • Turvallisuuteen vaikuttavien ilmiöiden tunnistamien ja niihin varautuminen.
 • Turvallisuusteema mukaan opiskeluhuollon oppitunneille.
 • Oppilaitoksen ennaltaehkäisevä turvallisuusopas
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Opiskelijakunta- ja tutor-toiminnan opinnollistaminen (toista tutkintoa tekevät)