Oikeus osata -hanke

Yhdessä tillsammans

 

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa 

 • Opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia
 • Opiskelijoiden aloitetoimintaa
 • Opiskeluhuoltoryhmien tukea opiskelijakuntatoiminalle
 • Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan näkyväksi tekemistä, toimintaa osana opintoja, osana asuntolatoimintaa, osana yhteisöllistä toimintaa
 • Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan vuosikelloa ja prosessikuvausta sekä jatkuvan haun kautta tulleiden saaminen mukaan toimintaan myös etämahdollisuuksien tai virtuaalisen ympäristön kehittäminen kautta.
 • Vertaistoimintaa
 • Aikuisten opiskelijoiden osallistamista 

 

Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä toimintakulttuuria

 • Läpi opintojen jatkuvaa ryhmäytymistä kaikille myös etänä
 • Yhteistyötä alueen ja valtakunnallisten verkostojen kanssa
 • Toimintamalleja alueen nuorisotyöntekijöiden, seurakuntien, työpajojen kanssa sekä oppilaitoksessa sekä asuntoloissa.
 • Yhteistyötä Nuoska verkoston kanssa.
 • Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja oppilaitosyhteisöön kiinnittymistä
 • Huoli herää toimintamallia 
 • Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa
 • Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämistä
 • Ohjauspalveluiden karttoja ja digitaalisia palveluita.
 • Etäyhteyksien käyttöä ohjauksessa ja kuulemisessa.
 • Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

 

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuuria  

 • Edistetään oppilaitoksen turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria
 • Turvallisuuskoulutuksia
 • Pelastusharjoituksia
 • Turvallisuusvastuiden määrittelyä
 • Turvallisuushavaintojen prosessia
 • Oppilaitoksen oppilaitosyhteisön sitouttamista turvallisuusajatteluun
 • Kriisisuunnitelmien päivittämistä
 • Tiedottamista ja viestintää
 • Turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä

 

Yhdessa-Tillsammans-logot