Palvelut

 

Palvelut

Yhdessä ohjaten -hankkeen tarjoamat palvelut:

  • yksilöllinen opinto- ja uraohjaus
  • työmahdollisuuksien selvittely (mm. palkkatuettu työ)
  • oppimista ja opiskelun aloittamista tukevat palvelut
  • pienryhmäohjaus
  • yksilöllinen työllistymistä tukeva koulutus
  • mahdollisuus suorittaa korttikoulutus

 

Opinto- ja uraohjaus

Yksilölliseen opinto- ja uraohjaukseen voit osallistua rohkeasti ja hyvin matalalla kynnyksellä. Se on henkilökohtainen keskustelu uraohjaajan kanssa. Ohjauksen aikana selvitetään mm. erilaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, jotka sopivat sinulle ja tukevat työllistymistäsi.

Ohjauksen aikana voidaan myös selvittää kiinnostustasi hankkeen muihin palveluihin, kuten esim. yksilölliseen koulutukseen ja pienryhmäohjaukseen. Lisäksi voit saada tietoa alueen muista työllistymistä ja

työelämään kuntoutumista edistävistä palveluista, sekä erilaisista ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista. Ohjauskeskustelu toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ohjauskeskustelu ei kuitenkaan velvoita sinua osallistumaan muihin palveluihin, vaan se tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa kiinnostuksen kohteistasi. Lisäksi voit sen avulla löytää uusia vaihtoehtoja työllistymisen polulle.

Voit sopia ajan opinto- ja uraohjaukseen ottamalla yhteyttä uraohjaaja Sirpa Saloon 0447250884, sirpa.salo (at) kpedu.fi

Tutustu hankkeen esitteeseen!

 

Yksilöllinen työllistymistä tukeva koulutus

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen kehittäminen, ammatinvalinnan tukeminen ja työllistyminen. Koulutus räätälöidään aina opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Eli jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan oma opiskelupolku. Koulutus voi sisältää ammatillisia opintoja, korttikoulutuksia, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä henkilökohtaista ohjausta. Myös koulutuksen kesto (2-3 kk) ja toteutusaika sovitaan yksilöllisesti.

Jos haluat keskustella siitä, miten koulutus voi tukea sinua esim. työpaikan löytymisessä, ota yhteyttä uraohjaaja Sirpa Saloon tai kouluttaja Tuula Paavola-Ylitaloon:

Sirpa Salo 044 725 0884, sirpa.salo (at) kpedu.fi

Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013. tuula.paavola-ylitalo (at) kpedu.fi

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta, joten siihen haetaan Te-palvelujen www-sivujen kautta (www.te-palvelut.fi).

 

Palkkatuettu työ

Palkkatuettu työ tarjoaa hankkeen osallistujille mahdollisuuden saada työkokemusta ja kehittää osaamistaan. Lisäksi se madaltaa kynnystä palkkatyösuhteeseen. Hankkeen osallistujia tuetaan tukityöpaikan löytämisessä joko Kokkolan kaupungilta tai muilta työnantajilta, mikäli osallistujalla on oikeus saada palkkatukea. Palkkatukioikeudet selvitetään aina TE-toimistosta osallistujakohtaisesti.

Työntekijää ohjataan tukityön aikana yhdessä hankeverkoston kanssa. Tavoitteena on löytää työntekijälle soveltuvia työ- tai koulutusmahdollisuuksia palkkatukijakson päättyessä, ja estää työntekijän paluu takaisin työttömyyteen.