Visit metsä

Materiaalit

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Ely-keskuksen logo
  • Kpedun logo
  • Metsäkeskuksen logo
  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Visit metsä
  4. Materiaalit

Tallenteet ja materiaalit 

 

Miksi luontokokemus toimii hyvinvoinnin lähteenä -webinaari 7.9.2023

Miksi luontokokemus toimii hyvinvoinnin lähteenä ja mitkä tekijät vaikuttavat luontokokemukseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääntymiseen. Tutkija Tommi Haapakangas, Lapin AMK. 

 

High Levi Luontomatkailu- ja metsäseminaari 3.-6.4.2023

Seminaariesitykset:

 

Luontomatkailuaktiviteetteihin tutustuminen:

 

Metsänomistaja mukana luontomatkailussa 26.4.2021

 

Luontomatkailua yksityismetsissä - keskustelutilaisuus yrittäjille 8.4.2021


 

Luontomatkailua yksityismetsissä - keskustelutilaisuus yrittäjille 8.4.2021Aiheesta muualla

Tapion sopimusmalleja, ohjeita ja oppaita: Metsien ekosysteemipalvelut – opas metsänomistajille ja yrityksille

Sivulle on koottu ohjeita, sopimusmalleja ja ideoita maanomistajille ja palveluntuottajille tilanteeseen, jossa liiketoiminta perustuu metsien aineettomiin ekosysteemipalveluihin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi metsissä tuotettavat elämys-, liikunta- ja matkailupalvelut. Sopimuksellisuus auttaa palveluiden kehittämistä ja sen avulla voidaan varmistaa, että molemmat osapuolet hyötyvät.

Tapion raportti: Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Raportti sopii luettavaksi aiheesta kiinnostuneille yrittäjille, maanomistajille, kehittäjille, opiskelijoille sekä metsätalouden toimijoille. Julkaisussa käsitelläään mm. seuraavia asioita: yksityiset talousmetsät palveluyrittäjän työtilana, yhteistyöllä tuotteita ja palveluita metsäympäristöstä, metsänomistajien näkemyksiä aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistamiseen sekä palveluntuottajien ja metsänomistajien yhteistyön työkalut.