Visit metsä

Esittely

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Ely-keskuksen logo
  • Kpedun logo
  • Metsäkeskuksen logo
  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Visit metsä
  4. Esittely

 

Luontomatkailusta uusia tulonlähteitä metsänomistajille

Visit metsä -hankkeen logoLuontomatkailua yksityismetsissä - Metsänomistajat mukaan yritystoimintaan?

Visit metsä -hankkeen päätavoitteena on luoda perustaa uusille luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin perustuvilleansaintamahdollisuuksille. Hankkeessa tarjotaan metsänomistajille aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä edistetään metsänomistajien verkostoitumista alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä metsänomistajien luontomatkailusta ja hyvinvointipalveluista saamia tuloja, edistää yritystoimintaa sekä parantaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Uusia tavoitteita puuntuotannon rinnalle Visit metsä -hankkeen perustiedot kuvana

Keski-Pohjanmaan metsänomistajista noin puolelle luonnon- ja maisemansuojelu sekä virkistyskäyttö ovat tärkeitä tavoitteita. Moni metsänomistaja on myös kiinnostunut näihin liittyvistä uusista ansaintamahdollisuuksista.  Luontomatkailun suosio kasvaa edelleen ja koronaviruksen vuoksi kotimaanmatkailun suosio kasvoi huimasti keväällä ja kesällä 2020. Suosion odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Tällä hetkellä pääosa luontomatkailusta tapahtuu kansallispuistoissa ja muissa valtion omistamissa metsissä. Metsänomistajien ansaintamahdollisuudet lisääntyisivät, mikäli palveluyritykset toimisivat nykyistä useammin yksityismetsissä. Yksityismetsissäyrittäjien on mahdollista sopia käyttöehdoista laajemmin ja tarjota monipuolisempia palveluita. Yksityismetsien etuna on lisäksi helppo saavutettavuus. Uusia ansaintamahdollisuuksia voisivat olla esim. sopivien kohteiden tarjoaminen yrittäjien käyttöön, palveluiden tuottaminen tai infrastruktuurin rakentaminen.

Lataa esite