Virtuaalistudio

Virtuaalistudio-logolista
 1. Etusivu
 2. Projektitoiminta
 3. Virtuaalistudio

Virtuaalistudio-hanke

Virtu

Hankekuvaus

Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. Kpedu / Mediakeskus LIME toteutti useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri). Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden.

Yrityksillä on myös tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- ja kehittämishankkeisiin ja toteutusaika on 1.4.2021-31.8.2023. 

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Kari Kaasinen, etunimi.sukunimi@kpedu.fi


Tavoitteet

 • Edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyönä uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi
 • Edistää siirtymistä kohti vähähiilisempiä tapahtumia ja asiakaskontakteja
 • Lisätä keskipohjalaisten tapahtumien, tuotteiden ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti
 • Parantaa Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata AV-teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen tarpeeseen

 

Toimenpiteet

 • TP1: Todellisuutta ja keinotodellisuuden elementtejä yhdistelevän virtuaalistudioympäristön rakentaminen (investointihanke) 
 • TP2: Virtuaalistudioympäristön toiminnan tuotteistaminen innovaatioalustaksi ja palvelutuotannoksi (kehittämishanke) 
 • TP3: Digitaalisen oppimisympäristön hyödyntäminen uusien opintokokonaisuuksien, koulutustuotteiden ja -palveluiden osalta (kehittämishanke) 

Tulokset

 • Alueella järjestetään erilaisia verkko- ja hybriditapahtumia keinotodellisuutta hyödyntävässä virtuaalistudioympäristössä
 • Yrityksille on mahdollistettu erilaisten tuotteiden ja palveluiden testaus- ja mallinnusympäristö keinotodellisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen
 • Pilotointien kautta käynnistyy uudenlaista liiketoimintaa yritysten ja oppilaitoksen yhteistyönä tuotantoympäristöjä ja -teknologioita hyödyntäen
 • Virtuaalistudiota hyödynnetään laaja-alaisesti osana opetusta hankkeen jälkeen 
 • Lyhyellä tähtäimellä, eli hankkeen aikana rakennetaan ja testataan Virtuaalistudio osaksi Kpedun/LIMEn palveluita ja innovaatioalustaa
 • Pitkällä tähtäimellä eli hankkeen loppuvaiheessa ja jälkeen saadaan nostettua yritysten osaamistasoa ja mahdollisuuksia hyödyntää AV-teknologioita omassa liiketoiminnassaan. Hankkeen jälkeen Kpedu pystyy vastaamaan paremmin työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin uusien teknologioiden osalta
 • Tarkoituksena on tarjota yrityksille, kunnille ja muille organisaatioille puitteet sekä osaamisrakenteet, mutta ei kilpailla yritysten kanssa palvelutuotantojen toteuttamisessa

Projektiorganisaatio

 • Ohjausryhmä
 • Projektiryhmä (projektityöntekijät, IT- ja media-alojen toimialapäällikkö ja kehityspäällikkö)

 

Raportointi

 • Keski-Pohjanmaan liiton ohjeiden mukaan ja osana Kpedun sisäistä projektitoiminnan raportointia