vfe nettikuva

#VfE2020

Hankkeen avulla lisätään opetushenkilöstön osaamista uusien monipuolisten digivälineiden ja pedagogiikan hallinnassa, sekä uusien opetusratkaisujen toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on opiskelijan näkökulmasta helpottaa digivälineiden käyttöönottoa, mahdollistaa uusien innostavien digituettujen oppimisympäristöjen tehokas ja monipuolinen käyttö.

Päätavoitteet:

 • Liikkuvan kuvan ja mobiiliteknologian monipuolinen hyödyntäminen
  - pedagogiset interaktiiviset opetusvideot
  - interaktiiviset streaming-videot ja luentotallenteet
  - vloggaus eli videopäiväkirjat
 • Pelillistämisen kartoitus ja mobiilitestaus 
 • Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen; digitutorit
 • Opetushenkilöstön digiosaamisen kehittäminen
 • Osaamismerkit (Kpedu Open Badget)
 • Uudet teknologiat, benchmarking
tietokone

Hankkeessa työskentelevät:


Kari Kaasinen projektipäällikkö (IT-alan kouluttaja)
Petri Ahoniemi (opettaja maatalousteknologia)
Anders Wikberg (media-alan kouluttaja)
Tytti Lintenhofer (eläintenhoidon opettaja)
Tomi Iso-Kungas (rakennusalan opettaja)
Isto Hakala (pedagogisen kehittämisen ohjaaja)
Heli Marjala (IT-alan kouluttaja)
Titta Uunila (yhteisten aineiden opettaja)