logot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Työelämätulkkaus KPEDU tarjoaa valmistuville tuen tarpeessa oleville

Kpedu tarjoaa valmistuville tuen tarpeessa oleville Kpedun ja Luovin opiskelijoille työelämätulkkausta valmistumisvaiheessa.  Tämän tyyppistä toimintaa ei ole Kpedussa ollut eikä se kuulu minkään organisaation perustoimintaan. Työelämätulkki on tietoinen tukityöllistymisen erilaisista vaihtoehdoista ja malleista, toimii rinnalla kulkijana seuraavalle askelmalle siirryttäessä. Toiminnassa hyödynnetään Luovin Teddy-hankkeessa luotu ohjaus- ja tukimalli, joka sovelletaan Keski-Pohjanmaan alueelle. Kokeillaan työpaikkapankin, työanalyysin ja työnantajille suunnattu tietopankin hyödyntämistä.

Nuoria autetaan etsimään ja löytämään työpaikkoja ja perehtymään työhön ja pysymään työssä. Mallissa huomioidaan työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla ja hankkeessa tuetaan työnantajia työllistymistä tukevien mallien ja kokeilujen käyttöönotossa. Työelämätulkki tekee yhteistyötä Telakka-toimintamallin sekä Telakka-pajan kanssa.

Muissa hankkeissa tuotettua:
 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161227/OPINNOISTA%20TOIHIN%20-TYOKIRJA_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y