logot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Telakka-toimintamalli Luovi ja Kpedu

Hankkeen toimesta kehitetään Telakka-toimintamalli vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida Luovin opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella Keski-Pohjanmaan ammattiopiston perustutkintojen osatutkintoja tai koko tutkintoja. Opiskelijasta Luovi saa valtionosuuden ja korvaisi ammattiopistolle opiskelijapäivistä koituvia kuluja. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen yhteistyömalli, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan KPEDUn tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Suunnitellaan yhteistyömalliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako.

Tavoitteena on kehittää yhteistyömalli, jota voidaan toteuttaa koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen toimesta resursoidaan Luovin kehittäjien  sekä ammattiopiston opettajien resurssia mallintamiseen ja prosessin kuvaamiseen sekä kehittämiseen. Telakka-toimintamalin piirissä olevia nuoria voidaan ohjata myös koulutus- ja työelämätulkin palveluihin sekä telakka-pajalle, mikäli opinnot eivät suju. Telakka-pajalta voidaan ohjata nuoria myös Telakka-toimintamalliin.

https://luovi.fi/2020/05/ja-niin-kuitenkin/

94 KB