logot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Koulutustulkkaus   

Kokkotyö-säätiön valmentautujien joukossa on nuoria, jotka tarvitsevat tehostettua yksilöllistä ohjausta, tukea ja rinnalla kulkemista eri mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen avaamiseksi, jotta he voivat löytää itselleen soveltuvia koulutus- ja työllistymispolkuja jatkossa.

Kokkotyö-säätiön yksilövalmennus rajoittuu vain ohjauskeskusteluihin, eikä toimintamuotona ole pitkäkestoinen rinnallakulkeminen, minkään organisaation toimintaa ei kuulu myöskään koulutusvaihtoehtojen laajamittainen esittely toisten toiminta-alueella. Koulutustulkin työssä ei tähdätä osa- tai kokotutkintojen suorittamiseen eikä näyttöihin valmentaviin koulutuksiin. Tulkkauksen tehtävä on siis avata mahdollisuuksia ja  tukea nuorta eteenpäin oman identiteetin ja vahvuuksien löytämiseksi. Tämä tehtävä ei kuulu kenenkään organisaation perustehtävään, vaan tehtävässä toimitaan organisaatiorajat ylittävällä toimintatavalla. Tulkkaajan työroolissa siis korostuu mahdollistaminen ja verkoston työtapojen miettiminen uudella tavalla, jolloin verkostotyötä on mahdollista tehdä yhä asiakaskeskeisemmin. Kokkotyö-säätiön asiakkaissa on runsaasti ns. NEET-nuoria, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, palkallinen työkokemus ja kyky suunnitella tulevaisuuttaan ilman ulkopuolista pitkäkestoista rinnallakulkevaa apua. Kenenkään organisaation perustehtävässä ei ole resursseja tämän tyyppisen tehtävän tukemiseksi.  Ilman tulkkaajan työtä nämä nuoret ovat vaarassa jäädä pitkäkestoisesti pajaympäristöön, palkkatukijaksoille tai koko yhteiskuntarakenteen ulkopuolelle. Prosessia viedään eteenpäin  eri organisaatioiden yhteistyössä ja organisaatioiden nivelvaiheissa. Tulkin työroolissa korostuu uudenlaisten ja innovatiivisten toimintatapojen lanseeraaminen. Tämä on hankkeen uutuusarvo. Myös toimenpiteiden toteuttaminen vaatii rinnalla kulkemista ja tulkkausta, tätä tehtävää varten hankkeessa resursoidaan rinnalla kulkevalle koulutustulkille ohjausresurssia.