logot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Varustamo -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia joustavia ja välittömiä avauksia tukea tarvitseville nuorille opintojen, opintojen keskeyttämisen tai vaikeasti työllistyvien nuorten ammattiin valmistumisen yhteydessä. 

Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, rajapintoja yhdistäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. 

Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, ammattiopisto Luovi ja Kokkotyö-säätiö.

Hankkeen tuotokset:

Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka-paja-malli

Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka toimintamalli

Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu koulutus- ja työelämätulkkimalli

Tutkimus toiminnan vaikuttavuudesta.  Keskeinen tulos hankkeessa on yhteistyön kehittyminen eri organisaatioiden välillä, jotta voidaan luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja ratkaisuja nuorten tukemiseksi. Tutkimuksellinen ote on käytössä hankkeen alusta saakka hankkeen toimien arvioimiseksi ja vakiinnuttamisen tehostamiseksi. Keskeistä on asiakkaiden kuuleminen ja osallisuuden lisääminen yksilöllisten polkujen, tukitoimien ja ohjauksen toimenpiteiden räätälöinnin yhteydessä. Keskeisenä tuotoksena on laatia alueellinen toimiva uusi malli, joka edistää nuorten osallisuutta sekä työllistymistä.

https://www.kpedu.fi/kpedu/saavutettavuus

Kysy lisää:

Kpedu
Anne Eteläaho 044 725 0106
Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013

Kokkotyö-säätiö myöhemmin Kpedun tiloissa
Salla Taskila 040 547 9925

Luovi
Lasse Hannula 040 319 3782
Kati Kinnunen 040 319 3443
Irene Konttinen 040 319 3232

Blogi Oph:n sivuilta
EsityksiäZoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä - YouTube

 

Kevään aikana Zoomi järjestää kaksi kehittämiswebinaaria 10.2. ja 7.4.
Sujuvia siirtymiä edistämässä -kehittämiswebinaari 10.2.2022 | Opetushallitus (oph.fi)

Sujuvia siirtymiä edistämässä -kehittämiswebinaari 7.4.2022 | Opetushallitus (oph.fi)

 

8778 KB
1052 KB
637 KB