reko_hanke

REKO - Reformia kohti

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.
 
Tavoitteena on, että poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä; nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Kun lainsäädäntö uudistuu, on sen keskeisenä lähtökohtana osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Opetushallitus asetti haettaviksi valtion vuoden 2016 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. Kpedu oli mukana hakemassa avustusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien kanssa.  

Hankkeen teemana on Osaamisperusteiset oppimisratkaisut ja -ympäristöt koulutuksen ja tutkintojen järjestämiseen sekä yhteisöllisyyden edistäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kpedun muiden reformia tukevien hankkeiden kanssa.

Kpedun tavoitteet:

  • Edistämme toiminnan suunnittelua ja toteutusta kohti reformin vaatimuksia henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita osallistaen. 
  • Kehitämme ja uudistamme oppimisympäristöjä, pilottina oppimisympäristö ammattikampukselle. 
  • Laadimme uudet ammatillisten perustutkintojen toteutussuunnitelmat, jotka palvelevat yksilöllisiä opinpolkuja ja oppimistarpeita. Toteutussuunnitelmat viedään AMOSAA-työkalun avulla Opintopolku.fi -palveluun.

Hankkeen kesto: 4.11.2016-31.12.2017181404_oph_rahoittaa_rgb_nettiin

Yhteyshenkilöt:

Toimialapäällikkö Tuula Junttila
Toimistopäällikkö Merja Kivelä