polkumaaseudullelogot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Polku maaseudulle -hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat hankealueen lapset aina päiväkoti-ikäisistä lähtien sekä nuoret ja koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat. Osallistuvina tahoina ovat alueen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset sekä mm. kuntien sivistystoimet.

Polku maaseudulle -hankkeessa tavoitteena on kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin sekä parantaa maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa.

 

Maaseudulla tarvitaan työntekijöitä ja yrittäjiä

Maaseutu on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara tänään ja tulevaisuudessa. Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua siirtyessään kohti kestävää, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa taloutta ja yhteiskuntaa. Mittavat luonnonvarat ovat olennaisia maamme kilpailukyvylle ja sen kehittymiselle.

 

Lapsille ja nuorille ajanmukaista tietoa maaseudun mahdollisuuksista

Ruoka- ja asennekasvatus ovat yhä tärkeämpiä, koska lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähentyneet. Kokemusten puutteessa ei opita arvostamaan maaseutua, puhdasta luontoa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Hanke edistääkin lasten ja opettajien tietämystä kuluttajina nykyaikaisista maaseudun tuotteista ja palveluista. Projekti tukee myös lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta tuomalla yrittäjien osaamisen ja kokemuksen osaksi koulun arkipäivää sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua alueen yrityksiin.

 

Hankkeen toimintaa

Hanke järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia päiväkodeilla, kouluissa ja oppilaitoksissa yhdessa yritysten ja eri organisaatioiden kanssa (mm. Ollikkala-messut, Lasten maatalousnäyttelyt). Kerromme messuilla ja näyttelyissä maaseudun erilaisista mahdollisuuksista sekä suunnittelemme eri kouluasteiden kanssa kuinka luonnonvara-ala näkyy opetussuunnitelmassa.

 

Hankkeen vetäjänä ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Hankkeen rahoittaa Maaseuturahasto.

 

TANJA KÄNSÄKOSKI

tanja.kansakoski@kpedu.fi

040 807 3634 

                                                   

HEIDI JOKINEN

heidi.jokinen@kpedu.fi

0447250624      

  

RIITTA UUSIVIRTA

riitta.uusivirta@jedu.fi          

050 516 8241