Pitovoimaa Luvan opintoihin

  • Kuvassa Opetushallituksen logo
  • Kuvassa Kpedun logo.

 

Hankeaika: 15.12.2020 - 30.6.2022

Budjetti: 371 000 €, josta YSAO:n osuus 35 000 €

Rahoittaja: OPH

 

Tavoite:


Tavoitteena on ehkäistä luonnonvara-alan opintojen keskeyttämistä ja vahvistaa alalle hakeutuvien opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista ja niiden etenemisestä sekä suorittamisen tavoista. Tavoitteena on kehittää opintoihin kiinnittymisen malleja sekä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden.  Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden oman toiminnan kautta yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja yhteisöön kuuluvuutta.


Kohderyhmä:


Luonnonvara-alan opiskelijat huomioiden myös erityinen tuki ja maahanmuuttajat. Kohderyhmänä ovat myös opinto- sekä opiskeluhuollon henkilöstö, asuntolatoiminnasta vastaavat ja nuorisotoimen- sekä soten yhteistyökumppanit erilaisten palveluiden tuottajina.


Valtakunnallista hanketta koordinoi:


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, hankkeen sivut


Osatoteuttajat: 


Hyria Koulutus Oy, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä - Lappia, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Harjun oppimiskeskus Oy, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä