Messut 033
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monin eri tavoin oppilaitoksen toimintaan:

Yhteistyötavat ja toimenpiteet opiskelijoiden ja/tai  heidän huoltajiensa osallisuuden  vahvistamiseksi

 • Kotiväen illat
 • Wilma tiedottamisen välineenä
 • Avointen ovien päivät
 • Äidit ja kasit
 • Ryhmäytymispäivä
 • Yhteisöpäivät (yhteisöpäivä koordinaattori)
 • Yläkoulujen vanhempain illat
 • Opiskelijakunta
 • Tutor-toiminta (asuntola)
 • Liikuntapäivät
 • Hyvinvointipäivät
 • Liikennevalistus
 • Vuosisuunnitelman mukaiset teemapäivät
 • Keke ja savuttomuusryhmän teemat
 • Vanhempain yhdistys tavoitteena
 
Lisäksi yhteisöllisyyttä voidaan lisätä opetuksen sisällöillä, opetusmenetelmien ja opetussisältöjen avulla. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan ja sitä kehitetään opiskeluhuoltoryhmissä myös opintojen etenemiseen liittyvillä toimenpiteillä on merkitystä yhteisöllisyyden lisääjänä.

Opiskelijat ovat myös vaikuttaneet oppimisympäristöjen kehittämiseen.
 • Messut 038
 • Messut 036
 • Messut 042