Oppilaitosten yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi
Tavoitteellisen ja osallistavan sekä yhteisöllisen kehittämisprosessin toteuttaminen sekä toimijoiden ohjaus, konsultointi ja koulutus. Toiminnan pilotointi, dokumentointi ja kiteytys yhteisöllisen työn oppaaksi.
• Tekemisen torit yhdessä alueen verkostojen kanssa • Oppilaitoskohtaiset tapahtumat • Aloitelaatikot • Musiikin hyödyntäminen yhteisöllisyyden edistämisessä • Opiskelijoiden suorittama markkinointi • Alumnitoiminnan kehittäminen • Demokratiakasvatus • Kehitetään opiskelijoiden orientointipäiviä ja virkistyspäiviä • Järjestetään vapaa-ajan toimintaa • Koulutus • Pidetään verkoston yhteisiä kokoontumisia, joissa jaetaan käytäntöjä
Tulos: Yhteisöllisen, osallistavan ja demokraattisen työn toimintamalli           Yhteisöllisen ja osallistavan työn opas