Yksilöllisiin polkuihin ja joustavaan sisäänottoon liittyen
• Kokeillaan erilaisia toimintamalleja, joilla mahdollistetaan sujuvat, jatkuvaa hakeutumista tukevat yksilölliset  
   opinpolut ja mallinnetaan niihin tarvittava henkilökohtainen tuki.
Tulos:
Kuvattuja toimintamalleja ja niiden arviointeja
Hyväksi havaitut mallit viedään Arjen arkki -sivuille
181404_oph_rahoittaa_rgb_nettiin