Avoimien oppimisympäristöjen kehittäminen

Reformin myötä tapahtuu organisaatiomuutoksia myös oppimisympäristöt muuttuvat.

Verkko-opinnot ja projektioppiminen lisääntyy. Pilotoidaan erilaisia avoimia oppimisympäristöjä ja niissä annet

tavaa tukea ja optimaalista resurssointia.  kehitetään avoimia oppimisympäristöjä kuten jeesitupatoimintaa, opiskelijapajtoimintaa sekä avointa point-toimintaympäristöä. Tarjotaan opiskelijoille yksilöllistä tukea ja mahdollisuutta osallistua työpajamuotoiseen ryhmässä tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun.  Kehitetään opiskelijoiden vastuunottoa omasta oppimisestaan mm. soveltamalla cool-konseptia. Toimintaympäristöissä on mahdollista kokeilla myös muita uusia ohjaus- ja opiskelutapoja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Päivitetään oppimisympäristöjä mahdollistaman osallistavia oppimismentelmiä ja yhteistoiminnallista oppimista. Kehitetään oppimisympäristöjä suunnitelulla ja materiaalihankinnoilla.

Tuloksena.

Avoimien toimintamallien ja ympäristöjen kehittäminen ja laajentaminen tukee resurssien tehokasta käyttöä. Opiskelijat saavat tehokasta ohjausta ja tukea opintoihinsa. Toimintaympäristö tarjoaa opiskelijoille myös tehokkaan tavan kiinnittyö oppilaitosyhteisöön. Oppimisympäristöt tukee osallisuutta ja ovat ajanmukaisia ja muunnetavissa erilaisten ryhmien tarpeisiin.  Toiminnan tuloksena ovat osaamisperusteiset ratkaisut sekä opiskelijoiden että opettajien yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävät toimintamallit. Kuvataan kokeilut, niihin tarvittavat resurssit ja kokemukset.


181404_oph_rahoittaa_rgb_nettiinWP_20170626_007