Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Materiaalit

  • Metsämiesten säätiön logo
  • Metsäkoulutus ry:n logo
  • Kpedun logo
  • Sedun logo
  • Metsäkeskuksen logo
  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Osaamista suometsien kestävään käyttöön
  4. Materiaalit

 

Koulutuspaketti suometsien puunkorjuuseen

 

Puunkorjuun harjoittulua simulaattorillaHankkeen yhtenä tavoitteena on  kehittää ja pilotoida suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvää hybridikoulutusta metsäkoneen kuljettajille, metsuri-metsäpalveluiden tuottajille sekä työelämän edustajille. Koulutusmateriaali tulee koostumaan verkossa itsenäisesti opiskeltavasta teoriamateriaalista, oppilaitoksella tehtävästä simulaattoritehtävästä sekä ajantasaisista ammattitaitovaatimuksista työelämässä tapahtuvaa oppimista varten. Koulutusmateriaaleja tarjotaan myös työelämän edustajille.

Kaikki tuotetut materiaalit julkaistaan tällä sivulla ja ne ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. 

 

 

Työpaketti 1. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvittäminen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on kartoittaa metsäalan opettajilta, työelämäedustajilta ja toimihenkilöiltä ajatuksia suometsien käytön koulutuksen kehittämiseen. Selvityksen perusteella hankkeessa suunnitellaan koulutuspaketti metsäalan toimijoille. 

Metsäalan opettajille lähetetyn kyselyn tulokset löydät tästä.

Kpedun ja Sedun työelämäkumppaneille lähetetyn kyselyn tulokset löydät tästä.

 

Kpedun ja Sedun opettajat metsässä koulutusta kuuntelemassaTyöpaketti 2. Teoria- ja maastokoulutus ammattilaisille

Hanke järjesti kaikille avoimen webinaarin sekä maastokoulutuspäivän marraskuussa 2021. Asiantuntijoija koulutuksissa toimivat Hiiliviisas suometsien hoito -hankkeesta Markku Saarinen, Suometsien sadonkorjuu -hankkeesta Harri Lindeman (Luke) sekä Tatu Viitasaari (Suomen metsäkeskus).

Koulutuksessa käsiteltyjä aiheita olivat mm. suometsien puunkorjuun kalusto, korjuusuunnittelu ja toteutus, tärkeimpien suotyyppien tunnistaminen, vesiensuojelu ja monimuotoisuus sekä kasvihuonekaasupäästöt. Alta löydät teoriakoulutuksen diaesitykset sekä webinaaritallenteet. 

Suometsien sulan maan aikainen puunkorjuu ja puunkorjuukalusto. Harri Lindeman, Luonnonvarakeskus


Suometsien ympäristövaikutukset ja metsänkäsittelyn vaihtoehdot. Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus


Suometsien hoito. Tatu Viitasaari, Suomen metsäkeskus