Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Linkkejä

  • Metsämiesten säätiön logo
  • Metsäkoulutus ry:n logo
  • Kpedun logo
  • Sedun logo
  • Metsäkeskuksen logo
  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Osaamista suometsien kestävään käyttöön
  4. Linkkejä

 

Hyödyllisiä suometsämateriaaleja

 

Ihmisiä kulkemassa pitkospuita pitkin mäntymetsässäSuometsien merkitys on viime aikoina korostunut ja aiheen ympärillä on käynnissä paljon hankkeita, tutkimustyötä ja uuden tiedon jalkauttamista käytännön toimijoille. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2021 käynnissä oli yli 60 erilaista suometsähanketta, joiden yhteen laskettu budjetti on noin 30 M€. Tälle sivulle kootaan linkkejä erilaisiin suometsiin liittyviin materiaaleihin. 

 

Luonnonvarakeskuksen suometsäfoorumin muodostaa järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta edustava asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää suometsien kokonaiskestävää hoitoa ja käyttöä sekä tukea uuden suometsien hoidon toimintamallin rakentamista. Sivulta löytyy asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia artikkeleita. 

Suometsäosaaja-hankkeessa luodaan malli ojien kunnostuksia ja vesiensuojelua suunnittelevien sekä toteuttavien henkilöiden suometsäosaamisen kehittämiseen ja mittaamiseen. Vuonna 2021 valmistuva Suometsäosaaja-valmennus liittyy tulevaan metsätalouden kannustejärjestelmään. Rahoitettavien suometsän hoitohankkeiden suunnittelijoilta tullaan edellyttämään näyttöä riittävästä suometsien hoidon osaamisesta ja toimenpiteiden ympäristövaikutusten hallinnasta.