IMG_7920b

Työelämäyhteistyö

 

TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUSPISTE YRITYKSIIN

Oppilaitos lainaa hitsaus- ja työstökoneita yrityksiin, jotta voidaan perustaa työssäoppimisen aloituspiste. Pilotoidaan kahden metallialan yrityksen kanssa Kokkolassa. Työelämävalmentaja toimii kahdessa yrityksessä sekä konsultoi Retron metallipajan ohjaajaa.

Pisteeseen ohjataan kaksi opiskelijaa/yritys opiskelijat suorittavat yrityksessä tuettua työssäoppimista ohjaavan opettajan/työelämävalmentajan tuella. Työelämävalmentaja ohjaa ja opastaa koneiden käyttöön näissä yrityksissä.  Opiskelijoita ohjataan niin kauan että he osaavat ko. sisällöt, jonka jälkeen siirtyvät eteenpäin seuraavaan työssäoppimispisteeseen. Työelämävalmentaja perehtyy yrityksen laatujärjestelmään ja kertoo oppilaitosten tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

TYÖSSÄOPPIMISEN TUEKSI TYÖELÄMÄVALMENTAJAT

Ammatillisen koulutuksen tuleva reformi korostaa työssäoppimisen merkitystä. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat eivät ole aina riittävän rohkeita tai osaavia lähtemään työssäoppimaan. Opiskelijat tarvitsevat vaihtoehtoisia tuettuja tapoja työssäoppimisen suorittamiseen.   Osa opiskelijoista tarvitsee myös entistä enemmän rinnalla kulkijaa, poluttajaa ja yksilöllisten polkujen ohjaajaa. 

Hankkeessa resursoidaan opettajien työelämäjaksoihin, opettajat lähtevät yhdessä tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kanssa yrityksiin  viikon mittaisille jaksoille työelämävalmennuksen näkökulmasta.

Opiskelijat saavat tukea siirtymävaiheeseen, yritykset saavat oppilaitoksen osaamista,  työpaikkaohjaajat saavat ajankohtaista tietoa ohjauksen tueksi ja  opettajat saavat käytännön tuntumaan työpaikkojen arkeen ja käytäntöihin.  Jakson aikana pilotoidaan ja  mallinnetaan yhteistyön muotoja ja hyötyjä.