IMG_7920b

Tutkimuksellinen ote

Tutkija Jukka Vehviläinen on tutkinut ESR-hankkeisiin liittyviä käytänteitä vuodesta 1998. Kaikkien hanketeemojen toteuttamista tuetaan kehittävän tiedontuotannon avulla.  DiaLoog -tutkimuspalvelut tekee kehittävää arviointia pilotointien ja mallinnoksien tueksi.  Hankkeessa arvioidaan prosessien etenemistä, toiminnan vaikuttavuutta ja vakiinnuttamisen edellytyksiä. 

Hankkeessa luotujen mallien vakiinnuttaminen edellyttää sitä, että niille varattu "maaperä" (so. tuleva toimintaympäristö), joka vastaa mallien sisältöä ja mallit koetaan tarpeellisiksi/hyödyllisiksi. Tutkimuksella tuetaan innovatiivisten mallien ja ammatillisen koulutuksen rakenteiden yhteensopivuutta. 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä ja Optimassa toteutetaan MIX-hanketta, jonka avulla kehitetään mm. työssäoppimista ja pajamuotoista koulutusta. MIX-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2017

Jukka Vehviläiseltä (040-542 7009, jukka.vehvilainen@dialoog.fi
Anne Eteläaho (0447250106), anne.etelaaho@kpedu.fi

Linkit ja muuta materiaalia
Työpajapedagogiikkaa
https://issuu.com/valttityopaja/docs/pajapedagogiikka

Oma linja-hanke
http://omalinja.fi/

Luovin sivut
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/Oma reitti hanke
http://projekti.kpedu.fi/Default.aspx?siteid=901