MinePro

Osaamista kaivos- ja akkuklusterin tarpeisiin

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Kokkola Material Week 14.-17.11.2022

Yleisötilaisuus kauppakeskus Chydeniassa lauantaina 12.11.2022 klo 11-14 ja tiistaina 15.11.2022 klo 10-14.

Seuraava Kokkola Material Week järjestetään 20.-23.11.2023.

https://materialweek.fi/


 

 

Positiivista varausta -kiertueen tapahtuma Kokkolan Kampushallilla 13.10.2022.

13.10.2022 klo 13 alkaen on tulossa Kokkolan Kampushallissa varsin mielenkiintoinen akkualan opiskelijatapahtuma! Uusia osaajia tarvitaan edistämään vihreää siirtymää ja vahvistamaan alueen teollista ekosysteemiä. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille sekä alaa jo opiskeleville yläkoululaisista yliopisto-opiskelijoihin. Oppilaitosten lisäksi mukana on myös tukku alan yrityksiä. Mukana myös MinePro-hankkeemme.

 

 

 

MinePro Seminaari 12.5.

Torstai 12.5.2022

Iso kiitos kaikille seminaariin osallistuneille puhujille ja yleisölle!

Tästä pystyt lataamaan ne esitykset, joihin esittäjä on antanut luvan.

 

Kaustisen Kansantaiteenkeskus

MinePro-hanke tarjoaa bussikuljetuksen Kokkolasta

Puhumassa ovat kaivosalan asiantuntijat useista eri yrityksistä. Kymmenen puheenvuoron aikana kuulemme muun muassa vastuullisesta toiminnasta akkumateriaalien hankinnassa sekä osaajien oikea-aikaisesta saamisesta alalle.

Seminaarin puheenjohtajana toimii Olli Breilin Geologian Tutkimuskeskukselta. 

Klo
8.30 Bussikuljetus Kokkola - Kaustinen (lähtö Sokos Hotel Kaarlen edestä, osoite: Kauppatori 4)
9.30 - 10.00 Aamukahvi
10.00 - 10.10 Olli Breilin, GTK: Seminaarin avaus
10.10 - 10.40 Janne Palosaari, Terrafame Oy: Vastuullisesti tuotettujen eurooppalaisten akkukemikaalien rooli globaaleilla markkinoilla
10.40 - 11.10 Hanna Junttila, EIT Rawmaterials / WiM ry: Innovation Challenge -konsepti
11.10 - 11.30 Tauko
11.30 - 12.00 Toni Uusimäki, Envineer Oy: Mallinnukset osana kaivosten ympäristövaikutusten arviointia
12.00 - 12.30 Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry: Mineraalipolitiikkaa maailman melskeissä

12.30 - 13.30 Lounas
13.30 - 14.00 Aleksi Salo, GTK: Vastuullinen malminetsintä ja akkumineraalit
14.00 - 14.30 Mikko Joensuu, Tracegrow Oy: Haastavat materiaalit kiertoon ainutlaatuisella teknologialla
14.30 - 15.00 Sari Koivisto, Sweco Oy: Sweco - Suunnittelu- ja projektipalvelut kaivos- ja mineraaliteollisuudelle
15.00 - 15.30 Iltapäiväkahvi Sweco Oy:n tarjoamana

15.30 - 16.00 Pertti Lamberg, AA Sakatti Mining Oy: Vastuullista akkumineraalien tuotantoa Sakatin Ni-Cu-PGE malmista
16.00 - 16.30 Hannu Hautala, Keliber Oy: Keliber - Vastuullisesti litiumia Euroopasta
16.30 MinePro-hanke: Yhteenveto ja päätössanat
n. 17.00 Bussikuljetus Kaustinen - Kokkola

 

 

Perjantai 13.5.2022

Perjantaina 13.5. on 40 henkilöllä mahdollisuus osallistua Keliber Oy:n järjestämään työmaavierailuun, jossa tutustutaan Kaustisella sijaitsevaan kaivostyömaahan ja malminetsintätoimistoon sekä Keliber Oy:n toimintaan. Tapahtuman järjestää Kaustisen seutukunta.

Kaustisen seutukunta tarjoaa bussikyydin Kokkolasta Kaustiselle, ilmoittaudu vierailulle ja kyyditykseen seminaari-ilmoittautumisen yhteydessä! Huomioithan, että vierailulle pääsee mukaan vain bussikuljetuksella.

Klo
9.00 Bussikuljetus Kokkola - Kaustinen (lähtö Sokos Hotel Kaarlen edestä, osoite: Kauppatori 4, bussi pysähtyy Hotelli Kaustisen pihassa, osoite: Pajalantie 24, klo 9.45)
n. 10.00 Keliber Oy:n projektikuulumiset bussimatkalla työmaalle: Päägeologi Pentti Grönholm, Keliber Oyn. 10.30 Vierailu kaivostyömaalla -töiden eteneminen: Työmaavastaava Pentti Väyrynen, Sweco Oy
n. 12.00 Keliber Oy:n malminetsinnän ja näytteiden käsittelyn esittely malminetsintätoimistolla: Päägeologi Pentti Grönholm sekä muu Keliber Oy:n malminetsintätiimin. 13.00 Lounas (omakustanteinen) Ravintola Pelimannissan. 14.00 Bussikuljetus Kokkolaan

Huom! Yhtiön uusien turvallisuusohjeiden vuoksi työmaa-alueella liikutaan vain bussilla. Täten omien turvajalkineiden ottaminen mukaan ei ole tarpeellista.

 

 

Puhujat

Pertti_Lamberg

Pertti Lamberg, AA Sakatti Mining Oy, FT, professori

Pertti Lamberg on Anglo Americanin Sakatti projektipäällikkö ja Suomalaisen tytäryhtiön AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja. Sakatti-projekti on merkittävä nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja sisältävä esiintymä jota kehitetään kohti tuotantoa. Tällä hetkellä projekti on luvitusvaiheessa.

Pertillä on yli 30 vuoden kokemus työskentelystä kaivosteollisuudessa ja alan tutkimuksessa myös yliopistossa. Uralla hän on toiminut mm. erikoistutkijana Outokummussa ja Queenslandin yliopistossa, teknologiajohtajana Outotecissä, geometallurgian professorina Luulajan teknisessä yliopistossa ja toimitusjohtajana Keliber Oy:ssä.

Aleksi Salo, GTK, M.Sc.

Aleksi Salo toimii ryhmäpäällikkönä ja asiakasvastaavana GTK:lla Mineraalitalouden ratkaisut tulosyksikössä. Aleksi on toiminut kahdeksan vuotta kaivos- ja malminetsintäsektorilla, sekä nyt kolme vuotta GTK:lla tutkijana ja esihenkilötehtävissä. Aleksia kiinnostavat tutkimusaiheet liittyvät mineraalipolitiikkaan, huoltovarmuuteen sekä geologisen tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Hannu Hautala, Keliber Oy, toimitusjohtaja

Hannu Hautala on kokenut metalli-, kaivos-, elektroniikan valmistuspalveluiden ja logistiikan johtaja. Hautala on toiminut Keliberin toimitusjohtajana vuodesta 2020, yhtiön tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia omista malmivaroista vuonna 2024. Ennen Keliberiä Hautala työskenteli Nordkalkin toimitusjohtajana kaksi vuotta. Ennen tätä hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla mm. Outokummussa, Elcoteqissä ja Flextronicsilla. Hautala on myös Luxmetin hallituksen jäsen.

Janne Palosaari, Terrafame Oy, DI

DI Janne Palosaari on toiminut Terrafamen kaupallisena johtajana yhtiön perustamisvuodesta 2015 alkaen. Asiakassuhteiden ja myynnin lisäksi Jannelle raportoivat myös tarveainehankinnat ja logistiikka. Jannella on taustallaan noin 20 vuoden kokemus kansainvälisestä kaivos- ja metalliteollisuudesta.

 

 

MinePro Seminaari organisaatiot

23.2.2021 MinePro-hankkeen ja Keliber Technology Oy:n yhteistyösopimuksen allekirjoitus

MinePro-hanke ja Keliber Technology Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen hankkeen aikaisesta yhteistyöstä. 

 

Hankkeen tavoitteena on tiivistää alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi sekä alan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on jakaa osaamista puolin ja toisin, jotta pystyisimme koulutusorganisaatioissa kehittää koulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aikomuksenamme on reagoida lisääntyvään työvoimatarpeeseen niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

-Projektipäällikkö Sanna Tuukkanen-

 

 

 

 

Kokkola Materia Week 13-18.11.2021

kmw-logo

 

 

TYÖPAKETTIEN TOIMENPITEET

TP1 Kouluttajien osaamisen kehittäminen

  • KPEDUn ja Centrian prosessi- ja kemiantekniikan kouluttajien osaamisen lisääminen ja valmentaminen tapahtuu Kpedun ja Centrian yhteisillä sisäisillä koulutuksilla ja osaamisen ristiinlevittämisellä.

 

TP2 Yritysten tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen

  • Alan yritysten osaamistarpeiden selvitys sekä koulutussisältöjen suunnittelu ja pilotointi yhdessä.
  • Yhteistyön edistäminen prosessiteollisuuden yritysten, koulutusorganisaatioiden ja sidosryhmien välille työvoiman saannin turvaamiseksi.
  • Alihankintayritysten aktivoiminen, tietoisuuden lisääminen tulevaisuutta varten.
  • Väylä- ja verkko-opintojen kehittäminen Kpedun ja Centrian opiskelijoiden sekä yritysten henkilöstön käyttöön innovatiivisia digipedagogisia ratkaisuja hyödyntäen.

 

TP3 Ulkomainen työvoima ja koulutuskokonaisuuksien pilotointi

  • Opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton edistäminen hyödyntämällä hakijaorganisaatioiden, yritysten ja kumppaneiden kansainvälisiä verkostoja ja hankkeita.
  • Harjoittelupaikkojen luominen yhteistyöyrityksiin kotimaassa ja ulkomailla.
  • Englanninkielisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja pilotointi.

 

TP4 Laitekannan tarpeiden esiselvitys

  • KPEDUn ja Centrian sekä yritysten opetuskäyttöön soveltuvan laitekannan ja simulointiohjelmistojen kartoittaminen ja arviointi.

 


 

Lisätietoja:

Sanna Tuukkanen
projektipäällikkö
prosessiteollisuuden tutkintovastaava

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola

sanna.tuukkanen@kpedu.fi
040 808 5014
www.kpedu.fiOsatoteuttaja
www.centria.fi

Heidi Kanala-Salminen
TKI -koordinaattori
044 725 0241