Luova Kampus

 

Uusia oppimisympäristöjä luonnonvara-alalle

 

Luova Kampus 2020 kehittämis- ja investointihankkeiden tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä kehittämällä oppimisympäristöjä sekä edistämällä uuden teknologian käyttöä. 

Hankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö ja digisilta välittämään syntynyttä dataa meidän opiskelijoiden  lisäksi mm. Oulun ammattikorkeakoululle. Kone- ja laiteinvestointeina hankitaan ravi- ja ratsastussimulaattorit Kaustisen toimipaikkaan sekä  metsäkone- ja monitoimisimulaattorit Kannuksen toimipaikkaan. Kannukseen sijoittuvaa pieneläinklinikkaa varten hankitaan röntgenlaitteisto, anestesialaite ja 2 verianalysaattoria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeiden tuloksena on moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö, joka palvelee koulutusta ja tki-toimintaa sekä digisilta, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäristön ja yhteistyöverkoston välillä. 

Luova Kampus 2020 investointihanke 1.9.2019-31.10.2021

Luova Kampus 2020 kehittämishanke 1.9.2019-31.8.2022

Hankkeet ovat saaneet rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta, Keski-Pohjanmaan Liiton myöntämänä.  Muu julkinen rahoitus muodostuu Kannuksen kaupungin osuudesta sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän  ja Oulun ammattikorkeakoulun omarahoitusosuuksista.

Hankkeen julkinen tiivistelmä