Luova Kampus

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Projektiarkisto
  4. Luova kampus 2020
  5. Digisilta

 

Uuden opetusnavetan lypsyrobotin kilpailutus ja hankinta 

Luova Kampus 2020 -hankkeessa rakennettavaan uuteen opetusnavettaan tulee runsaasti tavanomaisesta navetasta poikkeavaa teknologiaa, sillä tavoitteena on saada navetasta ja sen toiminnasta irti mahdollisimman paljon tietoa digitaalisessa muodossa. Opetukseen ja tutkimukseen avautuu uusia mahdollisuuksia, kun navetasta kerättyyn dataan ja navetan toimintoihin on pääsy etänä – hankkeessa tätä kokonaisuutta kutsutaan digisillaksi. Lypsyrobotiksi valikoitui hyvä järjestelmä, joka täyttää hankkeessa tunnistetut käyttäjätarpeet.

Osa 1: Lypsyrobotin kilpailutus ja hankintaOAMK:n raportti tai pdf-tiedosto

Osa 2: Opetusnavetta mahdollistaa etäkäytön ja uudenlaisia työtapoja, OAMK:n raportti

 

Innovation Plan -opintojaksoKpedun opettaja Petri Ahoniemi ja OAMK:n opiskelijoita

Oulun ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden agrologiopintoihin kuuluu Innovation Plan -kurssi, jossa opiskellaan innovaatioprosessin vaiheita ja toteutetaan innovaatiosuunnitelma toimeksiantajalle. 

Tammi-helmikuussa  2020 kuuden opiskelijan ryhmällä oli kohteena Luova Kampus 2020. He keskittyivät työssään digisillan kautta välitettävän datan sisällön ideointiin. Mitä kaikkea dataa uudesta navetasta voisi saada, miten sitä kerätään ja miten sitä voisi hyödyntää opetuskäytössä Kannuksessa sekä Oulun ammattikorkeakoulussa.

Tutustu kurssin lopputuloksiin tästä.