Tiheikkö

Metsäopiskelijat

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Projektiarkisto
  4. Löydä metsä
  5. Ketunkankaan luontopolku
  6. Tiheikkö
  7. Tiheikkö-opiskelijat

Vihreä symboli metsäopiskelijoiden aineistoille

Tehtävät: Tiheikkö

1. Määritä runkoluku tiheiköstä ja harvennetusta metsästä.

2. Onko viereinen hyvä tiheikkö (perustele vastauksesi)? 

 

Ohje: Tiheiköt ja säästöpuuryhmät 

Metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi on hyvä jättää säästöpuuryhmiä jo taimikonhoito vaiheessa. Hyvässä ryhmässä on eri puulajeja, eri-ikäisisä puita ja mieluiten lehtipuita. Jos kuviolla on kostea painanne tai muu ympäristöstään erottuva alue on säästöpuuryhmä syytä sijoittaa sellaiselle paikalle. Säästöpuuryhmän koko vaihtelee sertifikaattien vaatimuksien mukaan. Säästöpuuryhmiä ei poisteta missään metsänhoidon vaiheessa.  

Hyvä säästöpuuryhmä toimii myös hyvänä riistatiheikkönä. Riistatiheikkö antaa suojaa riistalle. Riistatiheikkö olisi hyvä jättää ojan ympärille, jolloin riista pääsee juomaan ja lepäämään suojaiseen paikkaan.