Ketunkankaan vanha metsä

 1. Etusivu
 2. Projektitoiminta
 3. Projektiarkisto
 4. Löydä metsä
 5. Ketunkankaan luontopolku
 6. Ketunkankaan vanha metsä

 

Ketunkankaan vanha metsä

Ketunkankaan metsässä on luonnon monimuotoisuudelle erittäin tärkeitä luontoarvoja. Kannuksen ammattiopisto halusi omaehtoisesti ehdottaa Ketunkangasta METSO-ohjemalan suojelun piiriin. Ketunkangas hyväksyttiin Metsoon ja vuonna 2020 tehtiin sopimus pysyvästä suojelusta, josta koulutusyhtymä sai korvauksen.  

METSO - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 

 1. Onko metsässä runsaasti lahopuuta tai kaatuneita puita? 
 2. Onko metsä ollut pitkään hakkaamatta? 
 3. Onko maapohja rehevää tai soistunutta? 
 4. Onko metsässäsi vanhoja tai järeitä koloisia havu- tai lehtipuita?  

Jos vastasit myöntävästi yhteen tai useampaan kysymykseen, sinun metsäsi voi sopia METSOon. 

METSO-ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. METSO-ohjelma tarjoaa metsänomistajalle monia eri vaihtoehtoja, joita ovat pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu tai väliaikainen suojelu 10 tai 20 vuodeksi. METSO-ohjelmaan hakeudutaan vapaaehtoisesti. METSO-ohjelman pysyvässä suojelussa voidaan perustaa yksityisen suojelualue tai kohde myydään valtiolle. Kauppasumma perustuu tilan arvoon. Myytäessä valtiolle, kauppa on myyjälle verovapaata tuloa.  

Määräaikaiseen suojeluun halutessa voidaan tehdä 20 vuoden pituinen suojelusopimus ELY-keskuksen kanssa. Vaihtoehtoisesti Metsäkeskuksen kanssa voidaan tehdä 10 vuoden mittainen ympäristötukisopimus. Ympäristötuen korvaus on verotettavaa tuloa. Kummassakin vaihtoehdossa suojeltu alue on jätettävä metsätalouden ulkopuolelle. 

Alla olevista linkeistä pääset tekemään eri kohderyhmille suunnattuja tehtäviä.

Vihreä symboli metsäopiskelijoiden aineistoille

Pinkki symboli koululaisten tehtäville

Sininen symboli ulkoilijoiden aineistoille

 • EU:n maaseuturahaston logo
 • Leader-logo
 • Rieska Leader ry logo
 • Kpedun logo
 • MHY Keskipohjan logo