Miten johdat leanisti? 

Organisaatioissa saatetaan käyttää kuukausia aikaa erilaisten lean-työkalujen oppimiseen. Jos kuitenkin keskitytään vain lean-osaamisen lisäämiseen, mitään pysyvää ei todennäköisesti saada aikaiseksi. Kouluttamalla vain työkalujen käyttöön, ei muuteta toimintakulttuuria tai johtamista. Siksi ei pidä keskittyä yksistään osaamisen lisäämiseen, on varmistettava myös johdon tuki ja henkilöstön sitoutuminen uuteen toimintakulttuuriin.  

Leanisti toimiva esimies jalkautuu ns. lattiatasolle, kuuntelee asiakkaitaan ja työntekijöitään. Ratkaisut etsitään yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa kuitenkin niin, että esimies jakaa valtaa ja vastuuta alemmaksi työyhteisössään. Kun kehittämiskohteita havaitaan, ongelmien alkulähteet on syytä selvittää, jotta ei kehitetä vain näkyviä epäkohtia. 

Lean-toimintakulttuuriin kannattaa lisätä ketterä (agile) kehittäminen ja digitalisaatio. Esimerkiksi pikaiset aamupalaverit osoittautuvat usein hyväksi ratkaisuksi, ja samalla poistetaan turhia palaverikäytänteitä. Lisäksi kannattaa muistaa, että yhtään huonoa prosessia ei pidä digitalisoida. 

Esimiehet ovat yleensä kiinnostuneita myös kustannuksista, ja ne voidaan laskea esimerkiksi yhden työpäivän hinnan näkökulmasta. Jos työpäivän hinta on esimerkiksi 300 euroa ja työajasta on hukkaa 25 %, hukka on 75 e/pv ja vuodessa noin 16 000 e/henkilö.

Hyvällä lean-johtamisella saadaan imua työhön. Samalla henkilöstön motivaatio ja työilmapiiri yleensä paranevat. Lean-kulttuurin muutos tapahtuu usein kokeilujen kautta pitämällä kuitenkin kirkkaana mielessä tavoite, jota kohden halutaan edetä.