Mitä on lean? 

Lean on prosessijohtamisfilosofia, jonka tarkoituksena on asiakkaan kokeman arvon parantaminen: tehdään oikeita asioita, oikea-aikaisesti ja oikein.

Jotta päästään edellä mainittuun tavoitteeseen, leanissa vähennetään kaikkea sitä, mikä ei tuota asiakkaalle/loppuasiakkaalle arvoa. Arvoa eivät tuota esimerkiksi turhat työvaiheet, odottamiset, virheet ja niiden korjaamiset tai päällekkäinen työ. Kaikki turha ja arvoa tuottamaton työ on siten hukkaa, josta pitää päästä eroon. Samalla tuotteiden tai palvelun läpimenoaika (lead time) nopeutuu. Virtaustehokkuus ja sen parantaminen onkin keskeistä lean-filosofiassa.

Yrityselämässä on näkemys, että arvoa tuottamatonta on kaikki se, mistä loppuasiakas ei ole valmis maksamaan. Leanissa keskitytäänkin asiakasarvon tuottamiseen. Jotta tiedämme, missä arvoa on tai millaista se on, pitää tunnistaa arvoketju, ja siihen liittyen myös hukka pitää pystyä tunnistamaan.