kpedu lean 2019 webropol

Lean-johtamista esiteltiin Kokkolassa

Kpedu LEAN -hankkeen helmikuussa Kokkolassa järjestämä lean-seminaari onnistui loistavasti: lämmin kiitos kaikille puhujille ja osallistujille! Järjestyksessään kolmanteen lean-seminaariin osallistui runsaat sata henkilöä. Palautteiden perusteella yhdeksän osallistujaa kymmenestä piti seminaarin antia innostavana, ja he kertoivat tilaisuuden lisänneen omaa lean- ja muutosjohtamisosaamista.

Seminaarissa omaa lean-työtään esitteli viisi eri toimialoilla toimivaa organisaatiota: Danfoss Vaasan-tehdas, Kukkulan Tila Oy, Oilon Oy, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri. Osallistujista kolme - Danfoss, Keusote ja Sosteri - on voittanut Suomen lean-yhdistys ry:n Vuoden lean-teko -palkinnon.

Seminaarin puheenjohtajana toiminut hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen esitteli aluksi Sosterissa aikaansaatuja lean-tuloksia. Sosterissa siirryttiin vuonna 2016 perinteisestä linjaorganisaatiosta toiminnallisesti prosessijohdetuksi organisaatioksi: johtamisessa ja kehittämisessä tarkastellaan asiakaslähtöisesti koko prosessia, ei vain oman yksikön osuutta siinä. Kehittämistyön tuloksena Sosterin toimintatapoja on saatu yhtenäistettyä ja pullonkauloja ratkottua. Lean-toimenpiteiden seurauksena palvelu- ja hoitoprosessien läpimenoajat ovat lyhentyneet sekä hoidon saatavuus, saavutettavuus ja asiakastyytyväisyys ovat parantuneet.

Sosterin jälkeen lean-työtä käsiteltiin teollisuuden näkökulmasta. Engineering Manager Fredrik Olaussen kertoi, että Oilonin Kokkolan-tehtaalla lean-matkan ohjenuorana ovat alusta asti olleet käytännönläheisyys ja yhdessä tekeminen. Oilon aloitti Kokkolan tehtaansa lean-matkan nelisen vuotta sitten. Muutos on ollut erittäin onnistunut, sillä tuotantovolyymit ja tulos ovat kasvaneet. Oilonin Kokkolan toimipiste valmistaa ChillHeat-teollisuuslämpöpumppuja.

Monet lean-seminaariin osallistuneet henkilöt yllättyivät siitä, että leaniä hyödynnetään myös maatiloilla. Juho ja Hanna Nivalan omistamalla maatilalla Sievissä leaniin tutustuttiin noin kolme vuotta sitten. Kukkulan tilalla lean-työkaluja, kuten 5S:ää ja vakiointia, käytetään pääasiassa johtamisen apuvälineenä sekä järjestyksen ylläpitämisessä.

Danfoss Vaasan-tehdas alkoi toteuttaa lean-filosofian periaatteita jo vuonna 1996, jolloin tuotteiden suunnittelussa asiakkaiden tarpeet olivat tärkeässä roolissa. Tuotantojohtaja Anssi Ladvelin kertoi, että pitkäjänteinen lean-filosofian mukainen työskentely näkyy Vaasan-tehtaalla: Se on pystynyt vastaamaan asiakkaiden nopeisiin toimitustarpeisiin, ja tuottavuus on parantunut merkittävästi. Henkilöstöpäällikkö Heidi Saarisen mukaan henkilöstön osaamista tuetaan järjestelmällisellä perehdytyksellä, lisäämällä moniosaamista ja antamalla palautetta säännöllisesti. Työntekijät saavat palautetta suoriutumisestaan. Lisäksi henkilöstön työtyytyväisyyttä ja onnellisuutta työssä mitataan tuotantolinjoittain.

Sote-alan esimerkit osoittivat, että myös julkisella sektorilla pystytään soveltamaan tuloksellisesti autoteollisuudesta lähtöisin olevaa lean-filosofiaa. Integraatiojohtajana Keusotessa työskentelevä Kristiina Kariniemi-Örmälä päätti seminaarin esityksellään Keusoten muutos- ja integraatiotoiminnasta. Kariniemi-Örmälä esitti kolme käytännönläheistä esimerkkiä Keusoten lean-työstä: avo- ja sairaalapalveluista sekä ikääntyneiden palveluista. Lean-työkaluista Keusotessa ovat käytössä mm. päivittäiset hoitotyön taulut ja gembakävelyt. Esimerkiksi sairaalapalveluissa Keusote on saanut aikaan huomattavia tuloksia: potilaiden keskimääräinen hoitoaika vuonna 2018 lyhentyi 11,5 vuorokauteen (17,3 vrk vuonna 2015) ja henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 9,6 vuorokauteen (16,8 vrk vuonna 2017).

Teksti: Virpi Siipo