Lean oppilaitosympäristössä 

Myös oppilaitosympäristöltä, kuten ammattiopistoilta, vaaditaan nykyisin aiempaa suurempaa tehokkuutta, tuottavuutta ja ketteryyttä. Vähenevillä resursseilla on saatava enemmän aikaan. Oppimisympäristöjä on modernisoitava, digitalisaatiota ja uudenlaista pedagogiikkaa on hyödynnettävä sekä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä on tiivistettävä.

Oppilaitoksissa kehitettävää voi olla niin prosesseissa kuin oppimisympäristöissä. Opiskelijoilla ja opettajilla voi olla oppitunteja, jotka turhauttavat: tunneille tullaan myöhässä, tietyt tunnit olisi voinut jättää pitämättä ja antaa mieluummin kotitehtäviä tai vetää opintojakso kokonaan verkossa. Opetusalan työntekijöillä voi olla kiirettä, joka johtuu esimerkiksi tietotekniikan pettämisestä tai pitkittyneistä palavereista. Opettajilla voi olla liikaa kirjaustehtäviä eri viestintäkanaviin, jolloin aikaa varsinaiseen opetus- ja ohjaustyöhön jää liian vähän.

Oppilaitoksen eri osastoilla, esimerkiksi ammattiopiston metalliosastolla, voidaan pohtia muun muassa työsalien siisteyttä sekä koneiden ja työkalujen sijoittelua. Toisaalta opiskelijat voivat joutua odottelemaan pääsyä työkoneiden ääreen, koska koneita on rajallisesti. Tällöin opetuksen järjestelyjä kannattaa mahdollisuuksien mukaan pohtia uudelleen.

Tekemällä oppiminen voi olla paras tapa toteuttaa leania myös oppilaitosympäristössä. Työkaluina oppilaitoksissa sovelletaan esimerkiksi hukkakävelyjä, 5S-toimintaa, lean-pelejä ja jatkuvan parantamisen tauluja. Yhteisopettajuuden kehittämistä voi kokeilla esimerkiksi yhteistiloissa, joissa tehdään aiheiltaan erilaisia oppimistehtäviä.