Hevosten Keski-Pohjanmaa

hevostenkeskipohjanmaa_logot

RUSKA-AJAN KUULUMISIA

Hankkeen tilannekatsaus lokakuu 2020

Edellisessä ajankohtaiskatsauksessa toukokuussa kerroin, että hankkeelle ollaan hakemassa jatkoaikaa. Heinäkuun aluksi saimmekin iloisen uutisen, että ELY-keskus on myöntänyt hankkeellemme jatkoaikaa vuoden 2021 syyskuun loppuun saakka. Tuo uutinen mahdollistaa hankkeen toimintojen, kuten maakunnan ulkopuolelle suuntautuneiden tutustumismatkojen siirtämisen ajankohtaan, jossa toimenpiteitä on turvallista ja mielekästä tehdä. Pandemiasta huolimatta toivomme, että paluu normaalimpaan arkeen olisi tulossa.

Keväällä valmistui hankkeen selvitystyö Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaation perustamiseksi. Katja Volan opinnäytetyön Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaation toimintamalli pääsee lukemaan kokonaisuudessaan täältä. Työssä on selvitetty seikkaperäisesti erilaisia vaihtoehtoja kehittämisorganisaation toimintamalleiksi. Kehittämisorganisaation perustaminen on yksi hankkeen päätavoitteista ja tämän selvitystyön pohjalta organisaation perustaminen voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tälle syksylle kaavaillut Benchmarking matkat on siis siirretty tulevaisuuteen, mutta toimettomaksi ei silti hankkeessa jäädä. Tulossa on mm. kutsuvierasravit sekä Keski-Pohjanmaan hevosyritykset tutuksi -kiertue. Kutsuvierasravien ideana on kutsua hevosalan sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita Kaustisen Nikulaan raveihin yhteisen tulevaisuuden kehittämisen suunnittelemiseksi. Työn alla on myös Keski-Pohjanmaan hevosyritykset tutuksi -kiertue. Tämän kiertueen tavoitteena on tutustua paikallisiin hevosalan yrityksiin ja heidän tarjoamiinsa palveluihin. Yritykset pääsevät ilmoittautumaan kiertueen vierailukohteiksi ilmoittautumislomakkeen kautta. Lomakkeen avautumisesta ja kiertueen toteuttamisesta kerrotaan Hevosten Keski-Pohjanmaa-hankkeen Facebook-sivulla ja sähköpostilistan kautta. Kiertueen toteuttamisen ajatus on, että eri yrityksiin tutustutaan eri päivinä, ja että vierailut tehdään mahdollisimman koronaturvallisesti.  

Hankkeessa on siis toimintaa tulossa, pysyhän kuulolla ja tule mukaan yhteiseen kehittämiseen!

Terveisin

Leena Ylitalo, Hankevastaava

Ponit

KESÄN KYNNYKSELLÄ

Hankkeen tilannekatsaus toukokuu 2020

Keväällä 2020 olemme eläneet Suomessa ja koko maailmassa poikkeuksellisen haastavaa aikaa koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Nyt toukokuun alkupäivinä olemme saaneet päättäjiltä viimein tiedon, että rajoituksia aletaan pala kerrallaan purkamaan.

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen näkökulmasta viruksen aiheuttamat liikkumista rajoittavat päätökset tulivat saumaan, jossa kaksi benchmarking-matkaa oli jo järjesteltynä. Hevosen käyttö ihmisen hyvinvoinnissa-teeman matka Pohjois-Pohjanmaalle piti toteutua 18.-19.3.2020. Tämä matka päätettiin siirtää tulevaisuuteen turvallisempaan ajankohtaan mahdollisimman pitkälti samoilla sisällöillä ja järjestelyillä. Hevosalan innovaatiot -teeman matka Tampereen Hevoset-messuille puolestaan siirtyy toteutettavaksi messujen ajankohdan mukana alustavan tiedon mukaan elokuun 2020 lopulle.

Kuvassa kaksi hevosta laitumella.

Vaikka kevään osalta matkasuunnitelmat kariutuivatkin, paljon on hankkeessa jo saatu aikaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä syksyllä 2019 toteutettiin kysely Keski-Pohjanmaan hevosalan toimijoille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 170 hevosalasta kiinnostunutta harrastajaa ja yrittäjää. Lisäksi Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämis- ja tulevaisuusohjelmaa on työstetty kahdella työpajakierroksella. Tulevaisuustyöpajojen ensimmäisellä kierroksella järjestettiin neljä työpajaa hevosalan eri osa-alueiden näkökulmista. Näissä työpajoissa kartoitettiin Keski-Pohjanmaan hevosalan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkatekijöitä. Työpajojen toisella kierroksella eri puolilla maakuntaa jatkettiin työtä analyysin pohjalta ja saatiin aikaan konkreettisia kehittämisideoita tulevaisuutta ajatellen.

Nyt loppukevään aikana on työn alla hakea Hevosten Keski-Pohjanmaa-hankeen toteuttamiselle lisäaikaa. Tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta matkojen ja muiden tapahtumien järjestämisen suhteen, joten jatkoaikaa tarvitaan varmasti. Benchmarking-matkojen osalta meillä on uusia ideoita. Toivottavasti pääsemme toteuttamaan niitä pian. Lähdehän sinäkin matkalle mukaan!

 

Terveisin

Leena Ylitalo, Hankevastaava


TUPA TÄYNNÄ ALOITUSSEMINAARISSA 12.9.2019 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen Seudun Raviseura ry:n toteuttama Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen aloitusseminaari keräsi runsaslukuisen yleisön Kaustiselle.  

Hevosalan kehittämishankkeen aloitusseminaarin avasi Jyri Ahonen Kaustisen Seudun Raviseurasta. Hän toivotti seminaariyleisön lämpimästi tervetulleeksi. Tilaisuudessa Krista Järvelä kertoi Pirityiset ry:n terveiset kuulijoille. Hän avasi hankemaailmaa rahoittajan näkökulmasta ja kertoi hevosalan hankehakemuksien olevan erittäin tervetulleita. Heini Iinatti Oulun ProAgrialta ja Satu Turkka Turkan Ratsurinteeltä Oulusta kertoivat onnistuneista hankekokemuksista Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä eri hankkeiden merkitys on ollut vaikuttava hevosalan tiedonvälityksen sekä yritysten kehittämisen kannalta. 

 

Kuvassa hankkeen aloitusseminaaritilaisuus. Yleisö istuu pöytien äärellä.

 

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila ja kehittämistarpeet sekä laaditaan maakunnallinen hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030. Tulevaisuutta visioidaan ja suunnitellaan laajassa yhteistyössä hankkeen työpajoissa sekä benchmarking-matkoilla. Työpajoihin kerätään asiantuntijoita sekä asiasta kiinnostuneita suunnittelemaan tulevaisuutta ja kehitysnäkymiä raviurheiluun, ratsastukseen, hevosen hyvinvointiin ja kuntoutukseen sekä hevosen käyttöön ihmisen hyvinvoinnissa liittyen. Ensimmäiset työpajat toteutetaan lokakuussa ja ensimmäinen matka on suunnitteilla marraskuulle. Kartoitukseen liittyvä kysely alan toimijoille ja harrastajille toteutetaan syys-lokakuun aikana. Kysely toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä. ”Vastauksia kyselyyn toivotaan runsaasti, jotta kysely kertoisi toden mukaisen tiedon Keski-Pohjanmaan hevosalasta,”  kertoo hanketyöntekijä Leena Ylitalo.

 

Kuvassa hankkeen aloitusseminaari. Yleisö istuu pöytien ääressä.

 

Hankkeessa selvitetään lisäksi hevosalan kehittämistoiminnan organisointimahdollisuuksia maakunnassa. Samalla tiivistetään alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoidaan kaikkia yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.  

 

Lisätietoja: 

Leena Ylitalo, Hanketyöntekijä, 040-153 6131, leena.ylitalo@kpedu.fi 

Sirpa Puusaari, Toimipaikkapäällikkö, 044-725 0613, sirpa.puusaari@kpedu.fi 

Jyri Ahonen, Toiminnanjohtaja, 040-533 5825, jyri.ahonen@kaustisenravit.fi