hevostenkeskipohjanmaa_logot
Ohjaavat mestarit hitsaaja

Yhdessä kohti tulevaisuutta!

 

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hanke rakentaa yhteistyötä ja tulevaisuutta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kaustisen Seudun Raviseura Ry ovat hakeneet ja saaneet rahoituksen Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämishankkeelle. Hankeaika on 1.3.2019 - 30.9.2021 ja hanke kokoaa yhteen koko hevosalan Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa toteutettaviin työpajoihin ja benchmarking-matkoihin toivotaan runsasta osanottoa hevosalan kaikista toimijoista ja harrastajista. 

Hevosala on parhaillaan muutoksessa ja perinteisen hevostalouden rinnalle on kehittymässä uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia. Keski-Pohjanmaalla on vahva hevostalouden keskittymä, pitkät hevosalan perinteet sekä runsaasti alan harrastajia ja ammattilaisia. Ala keskittyy maakunnassa pitkälti perinteisiin hevosurheilulajeihin kuten ratsastukseen ja raviurheiluun. Hevosalan kehittymisen ja elinvoimaisuuden edellytyksenä tulevaisuudessa on edistää alaan liittyvän yritystoiminnan monipuolistumista sekä toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Hevosala tarjoaa rakennemuutoksessa olevalle maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää maaseutua asuttuna ja elävänä. 

Hankkeen tavoitteet 

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta Keski-Pohjanmaalla sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen. 

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeessa:  

1. Kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila: laajuus, toimintamuodot ja olemassa oleva infra sekä kehittämistarpeet 

2. Laaditaan Keski-Pohjanmaan hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030 

3. Selvitetään toimintamalli, rakenne ja rahoitusmahdollisuudet Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaatiolle 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan hevosalaa ja sen imagoa elinkeinona ja harrastuksena, edistää alan yritystoiminnan kilpailukykyä sekä saada alalle lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Hevosalan entistä tiiviimpi yhteistyö Biolaakso-verkoston, matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja muiden toimialojen kanssa lisää Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa ja hyvinvointia.  

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Pirityiset ry:ltä. Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin 25.3.2019. 

Tutustu hankkeen esitteeseen

Lisätietoja: 

Leena Ylitalo, 040-153 6131,  leena.ylitalo(at)kpedu.fi 

Sirpa Puusaari, Toimipaikkapäällikkö, 044-725 0613, sirpa.puusaari(at)kpedu.fi 

Jyri Ahonen, Toiminnanjohtaja, 040-533 5825, jyri.ahonen(at)kaustisenravit.fi