Tuottava ja vaikuttava viisivuotiskausi 

EVE-hanke käynnistyi 09/2015 ja käytännön toiminta päättyi 06/2020. EVE- hankkeella on ollut Tuottava ja Vaikuttava viisivuotiskausi!

EVE- hankkeessa on toimintavuosien aikana tehty työtä henkilöstölähtöisen tuottavuuden, työelämän laadun ja hyvinvoinnin eteen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa; kehittämispajoja, kartoituksia, valmennusta, räätälöityjä koulutuksia, strategialähtöistä henkilöstön kehittämisyhteistyötä, HR-kehittämisprojekteja. Yritykset ovat olleet mukana myös pilotoimassa toimintaansa tukevia työkaluja ja osallistuneet alueen yrityksiä laajemminkin tukeviin kartoituksiin sekä tilaisuuksiin. Yrityskumppaneita on ollut yli 50, osallistuvia henkilöitä lähes 500 ja koulutuspäiviä lähes 5000. EVE:n toimesta on järjestetty myös alueellisia seminaareja, tuotu valtakunnallista asiantuntijuutta ja rakennettu toimintaa ja yritysten työtä tukevia verkostoja alueelle.

EVE-hankkeen toiminta on ollut siis monimuotoista ja mittavaa. eEVE-aineistot -sivuilta pääset teemakohtaisesti tutustumaan tarkemmin EVE-toimintaan ja tarinoihin. eEVE -sivun aineisto on samalla hankkeen liite EURA -loppuraporttiin.

1. HANKEFAKTAA

1.1 eEVE RAKENNEKUVA

eEVE 2015-2020 rakennekuva

1.2 YHTEENVETO

1.3 PERUSTIETOA

1.4 HENKILÖSTÖÄ

1.5 PALVELU- JA KOULUTUSMALLIT

1.6 ESITTEET

Tästä linkistä pääset Rakennerahastot Viestintä -sivulle

1.7 ASIANTUNTIJAVERKOSTOJA

1.8 TUOTTAVA JA TULOKSELLINEN TYÖELÄMÄ, KOORDINAATIOHANKKEEN TULOSKOONTIA 

2. TOIMINTAA JA TOTEUTUSTA

2.1 YHTEENVETOA

2.2 EURA -LOPPURAPORTTI

1689 KB

2.3 YRITYSOSALLISTUJAT, INDIKAATTORISEURANTA

2.4 HENKILÖOSALLISTUJAT, INDIKAATTORISEURANTA

2.5 SEURANTARAPORTIT

2.7 COVID ´19

2.8 EVESTÄ LAUSUTTUA

2.9 EVE -LOMAKKEITA

Tästä pääset ESR Henkilö -järjestelmän lomakkeisin, joilla kerätään tietoa ESR-hankkeisiin osallistuvista henkilöistä: aloitus- ja lopetusilmoitukset

3 OSAAMIS- JA UUDISTUMISLOIKKIA

3.1 TÄSMÄKOULUTUSTA

3.2 OSAAMISKARTOITUKSIA

3.3 HRq -VALMENNUSTA

Lue tästä Gina Tallqvistin haastattelu HRq-valmennuksesta

3.4 KUMPPANUUKSIA

3.5 OPISKELIJA- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ

Lue tästä EVE- ja Ohjuri -hankkeiden yhteistyöstä opiskelijatarina

4. VERKOSTOJA

5. TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA

Yrittäjän Onnenpäivästä tuotettu Youtube -tallenne 
100 keskipohjalaista tyhylupausta -Youtube. Suomi100-hanke
OllapaPomo2025! -esitysmateriaalien tallenne
Henry ry:n kesäpäivät Kokkolassa 2020 (siirtyi elokuulle 2021)

6. KARTOITUKSIA, SELVITYKSIÄ, TUTKIMUKSIA

HRq-valmennuksen vaikuttavuustutkimus: Pk-yritysten henkilöstöjohtamisen kehittyminen HR-valmennuksen tuella, Pro gradu -tutkielma Anna Alajoki

7. VAIKUTTAVUUTTA

HRq-valmennuksen vaikuttavuustutkimus: Pk-yritysten henkilöstöjohtamisen kehittyminen HR-valmennuksen tuella, Pro gradu -tutkielma Anna Alajoki

8. JATKUVUUTTA, JUURRUTTAMISTA

ePerusteet: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala.Suunnitteilla alkavaksi 2021 Kpedu:lla
Kpedu:n 3K -hanke (ESR), Kestävän kasvun Keski-Pohjanmaa
juttu Keskipohjanmaa -lehdessä: Kpedu:n EVE-hanke tarjoaa TäsmäKoulutusta
TäsmäKoulutuksen Yhteishankinta

9.TIETOSUOJA

Kpedun tietosuoja-asiat löydät täältä

Kpedun saavutettavuusselosteen löydät täältä. 

10. eEVE

Kuvassa Eve-kaavio