shutterstock_136257440_biopro

BIOPRO-kehittämishanke


Hankkeen avulla reagoidaan biotalouden lisääntymiseen alueella ja ennakoidaan osaamisen kehittämisen tarpeita. Hankkeella tuetaan Biolaakso-ohjelman tavoitteita omaa toimintaa kehittämällä. Hankkeen aikana pyritään muuttamaan prosessialan koulutus tulevien bioalan toimijoiden tarpeita paremmin palvelevaksi, niin että myös bioalan yrityksille voidaan taata osaava työvoima.
Hankkeen aikana luodaan alueen biotaloutta tukevaan toimintaan osaamisympäristö - BIOPRO.

Biopro-hankkeen tavoitteena on luoda osaamisympäristö alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Hankkeen aikana rakennetaan asiantuntija- ja kouluttajaverkosto sekä kehitetään tuotteita ja palveluja biojalostuksen tarpeisiin.

Hankkeen tuloksena syntyy:

- Biojalostuksen laboratorio- ja osaamisympäristö

- BIOPRO - Asiantuntija- ja kouluttajaverkosto biojalostuksen tarpeisiin

- Valmennusohjelma asiantuntijoiden osaamisen varmistamiseksi

- Nykyisten prosessi- ja kemianalan tutkintojen sisältöjen päivitys ja uudet koulutusohjelmat biojalostuksen tarpeisiin