ammattikampus2020 kuva

Ammattikampus 2020 investointihanke ja kehittämishanke 1.1.2017-31.12.2018

Hankkeessa haetaan ratkaisua koulutustilojen ja laitteiden ajanmukaistamiseen ja vastaamaan alueen työelämän tulevia tarpeita sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaatimusten mukaan. Hankkeessa luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) kone- ja metallitekniikan ja rakennusklusterin uudet ja kilpailukykyiset oppimisympäristöt. Oppimisympäristöjen kehittämiseen vastataan hankkimalla ajanmukaisia koneita ja laitteita sekä simulaattoreita opetuksen tueksi.

Tavoitteet

 • Vahvistaa kone- ja tuotantotekniikan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen vetovoimaisuutta ja siten vastata työelämän tarpeisiin. Hankkeen aikana rakennetaan ja saneerataan edellä mainituille aloille uudet tilat.
 • Kehittää simulaattoripedagogiikkaa ja ottaa käyttöön metalli- logistiikka- maarakennus- ja luonnonvara-aloilla simulaattorit.
 • Nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistetään ja keskitetään samoihin tiloihin kone- ja tuotantotekniikan sekä rakennusklusteriin kuuluvilla toimialoilla.

Toiminta  

Hankkeessa suunnitellaan ja modernisoidaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston kone- ja metallialan sekä rakennusklusterin oppimisympäristöt (tilat ja laitteet).

 • Erillisessä Ammattikampus 2020 -kehittämishankkeessa huolehditaan siitä, että uudet laitteet tullaan integroimaan tiiviisti opetukseen ja niistä otetaan kaikki teho irti.
 • Hankkeessa sovitetaan yhteen rakennushankkeiden ja niitä tukevien opetuslaitteiden hankinnat aikataulullisesti sekä budjetin näkökulmasta. 
 • Investointihankkeessa tullaan hankkimaan kuusi hitsaussimulaattoria ja neljä monitoimisimulaattoria (logistiikka, maarakennus ja luonnonvara-alat). 
 • Hankkeen avulla levitetään aiemmin hankittujen simulaattoreiden kautta saatuja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia uusille aloille.
 • Hankkeen avulla luodaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään yhteinen ja suunnitelmallinen tapa opettaa simulaattoreiden avustamana.
IMG_7586

Tulokset

Hankkeen tuloksena alueen kannalta tärkeille aloille saadaan entistä motivoituneempia opiskelijoita, joten myös työllistymismahdollisuudet paranevat laadukkaampien oppimisympäristöjen myötä.

 • Opiskelijoiden ja yritysten asiakaspalautteet paranevat hankkeen ansiosta ja palautteita tullaan käyttämään myös hankkeen toimenpiteiden kohdentamisessa.
 • Pidemmän aikavälin vaikutus on alueen yritysten luottamus siihen, että alueelta löytyy osaavaa työvoimaa jatkossakin ja yritysten kehittymismahdollisuudet paranevat.
 • Rakennusklusteriin kuuluvat koulutusalat toimivat yhteisissä tiloissa, joissa opiskelevat sekä nuoret, että aikuiset opiskelijat.
 • Kone- ja tuotantotekniikan koulutukset on keskitetty samaan koulutuskonepajaan nuorten ja aikuisten kanssa. 

Kohderyhmä

Oppimisympäristöjen nykyiset ja tulevat käyttäjät

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arto Alapiha, 044 725 0820

Projektityöntekijät:
Jarkko Kröger, 040 808 5080
Janne Perälahti, 044 725 0137
Petri Ahoniemi, 044 725 0607
Pauli Haaponiemi, 044 725 0603

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kpedu.fi