Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke

Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke keskittyy mukana olevien kaupunkiseutujen, Kokkolan, Vaasan, Porin, Turun, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Kuopion, vahvuuksiin teollisessa liiketoiminnassa ja tutkimuksessa sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeella pyritään myös saavuttamaan maakuntaohjelmien älykkään erikoistumisen tavoitteet sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman linjaukset. Yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan alan haasteita tehokkaasti hyödyntämällä alueellisia asiantuntijaresursseja ja vahvistamalla erikoisosaamista, jotta yhteisiin haasteisiin voidaan vastata monipuolisesti.

Hankkeen toimijoilla on keskeinen tehtävä akkukemian osaamisen kokoamisessa ja kotimaisen asiantuntemuksen kasvattamisessa, mikä puolestaan mahdollistaa laajemman kansainvälisen yhteistyön ja edistää vientiteollisuutta sekä houkuttelee uusia investointeja Suomeen.

Kpedu toteuttaa yhdessä Centria-ammattikorkeakoulu kanssa työpaketin 2. Tavoitteena on luoda akkualan tarpeita palveleva, merkittävä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen verkosto, joka vastaa akkuarvoketjun soveltavan TKI-toiminnan, teknologiansiirron ja palvelutoiminnan haasteisiin. Hankkeen puitteissa pyritään löytämään käytännön esimerkkejä soveltavasta TKI-toiminnasta ja palveluista, jotka hyödyttävät sekä koulutusorganisaatioita että akkualan yrityksiä. Verkoston kautta luodaan näkyvyyttä ekosysteemille, lisäten akkualan yritysten vetovoimaa ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä

  • vahvistetaan ja kansainvälistetään akkukemian kärkiosaamista,
  • tunnistetaan alueiden yhteisiä tutkimuksellisia haasteita,
  • valmistellaan uusia t&k-hankkeita,
  • tunnistetaan yhteisiä osaamistarpeita sekä
  • kehitetään koulutuspolkuja ja teollisia palvelukonsepteja.

Hankkeen toteutusaika (Kpedun osalta):

1.10.2023-31.3.2025