Hanke-esittely

3K 2023


   

  3K -hanke jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka 3K pohjalta, mutta uusin toimenpitein.

   

  3K 2023 jatkohankkeen tavoitteena on luoda perusta jatkuvaan muutokseen soveltuvalle ketterälle yhteiselle osaamisen ennakointitoiminnalle. Ennakointiyhteistyö tukee kestävän osaamisen ja osaamisen johtamisen perustan rakentumista edistämällä alueen yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin reagoimista.

   

  Tavoitteeseen pyritään

  • selvittämällä ennakointitoiminnan nykytilaa ja käytäntöjä

  • selkeyttämällä ja vahvistamalla alueen toimijoiden edellytyksiä ja valmiuksia yhteiseen ennakointitoimintaan

  • edistämällä yhteistä tulevaisuustietoisuutta, kehittämällä ennakointiosaamista

  • toteuttamalla ennakointipilotti

   

  Keskeisenä tuloksena

  • yhteinen ketterä ennakointimalli alueelliseen osaamistarpeiden tunnistamiseen ja osaamisen ennakointitoimintaan

  • lisääntynyt tulevaisuustietoisuus ja yhteinen ennakointiosaaminen, ennakointikyvykkyys

  • ennakointipilotti ja saadut kokemukset

   

  Toimenpiteet

  • kartoitukset: osaamisen ennakointitoiminnan nykytilan tunnistaminen ja arviointi
  • kehittämistyöpajat ja alueelliset tilaisuudet: yhteisen ennakointitoiminnan selkeyttäminen toimijoiden kanssa
  • kehittämisryhmä: yhteistä työskentelyä tukeva pohjatyö
  • osaamisen ennakointipilotti 

   

  3K 2023 hankkeessa kehitetty osaamisen ennakointimalli tukee alueellisen osaamisen johtamista (25.4.2023)

  Olemme mallintaneet toimintaa ja toimenpiteitä tukemaan yhteistä alueellista strategista osaamisen johtamista. Ajatuksena on, että malli edistää sekä yhteistä osaamisen ennakointia että yhteistä ennakointikyvykkyyttä.

  Mallia toteutetaan ja testataan vuoden 2023 aikana; kartoitetaan nykytilaa ja tarpeita, verkotetaan tulevaisuus- ja ennakointitiedon äärelle, tarkastellaan yhdessä merkityksellisiä työelämäsignaaleja sekä toteutetaan yhteinen tulevaisuustyöskentelyprosessi, jonka aikana saadaan myös lisäosaamista tulevaisuus-ja ennakointityöhön. 

  Toimintaa ja toimenpiteitä koordinoidaan tällä hetkellä hankkeen kehittämisryhmän kautta, mutta toivotaan siitä rakentuvan pysyvämpi alueen toimijoiden yhteinen osaamisen ennakointiverkosto.

  Toiminta kytkeytyy vahvasti Keski-Pohjanmaan liiton laajempaan ennakointitoimintaan sekä liiton koordinoimaanKOE-kehittämishankkeeseen. Malli on hyödynnettävissä ja sovellettavissa em. ennakointitoiminnassa ja  yhteisessä tulevaisuustyöskentelyssä.

  Yhteisen osaamisen ennakoinnin ja ennakointikyvykkyyden kehittämisen malli 1.0

  Ennakointimalli sivuille

   

  Tulevaisuustyöskentelyprosessi  tulevaisuusfoorumeineen on käynnistymässä. Pilottina prosessissa työstetään alueen yrittäjyydelle tulevaisuuskuvia ja merkityksellisiä osaamisia. 

  Tervetuloa mukaan kaikki yrittäjyydestä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet!

   

   

  3K hankekuvaus, tiivistelmä