Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa

ÄlyNauta

ÄlyNauta_logorivi_kaikki

 

Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2019 - 31.12.2022 ja se toimi Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankkeen hallinnoijana oli Kpedu ja osatoteuttajana ProAgria Keski-Pohjanmaa. Maaseuturahaston lisäksi hanketta rahoittavat alueen meijerit.

ÄlyNauta - Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa -koulutushankkeen lähtökohtana oli kotieläintilojen nopeasti muuttuva toimintaympäristö, kuten tuotannon kannattavuuden haasteet, yksikkökoon kasvu, lypsyrobottien yleistyminen, digitaalisuuden tuomat uudet mahdollisuudet ja yrittäjän ajanhallinnan tarpeet. Hankkeen kohderyhmänä olivat maatalousyrittäjät ja maatilojen työntekijät.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden osaamista ja tietoisuutta älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja sitä kautta parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallintaa ja jaksamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena oli myös lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden digitaalisia taitoja sekä aktivoida yrittäjiä ottamaan käyttöön uusia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä kotieläintuotannon digitaalisia sovelluksia ja työkaluja. 

Hankkeen teemoja olivat: kestävä lehmä, terve sorkka, liikkumalla terveyttä ja kotieläintilan bioturvallisuus. 

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja: Maarit Kärki (maarit.karki@kpedu.fi / 040 808 5540)


DSC_7995