KEKE-tiimi

KEKE-tiimi

Kestävä kehitys on saanut entistä suuremman painoarvon Kpedun strategiassa vuonna 2021. Nykyinen keke-tiimi kattaa kaikki Kpedun eri toimialat ja kampukset. 

Keke-tiimin tehtävänä on tuoda Kestävä kehitys näkyväksi osaksi oppilaitoksen arkea sekä käytänteissä että opetuksen sisällöissä. Yhtenä keinona ovat keke-tiimin organisoimat tempaukset, joita järjestetään pitkin vuotta. Niiden avulla pyritään lisäämään tietoisuutta kestävän kehityksen kaikista eri osa-alueista.

Hanna-Mari Laitala pj (luonnonvara-ala) 
Päivi Haarala (Kiinteistö- ja ruokapalvelut) 
Tom Bjon (Rakennusala)  
Niina Perander (It- ja mediala)
Jari Orjala (luonnonvara-ala)
Elisa Orjala (työelämäpalvelut)
Ulla Matveinen (kansanopisto)  
Aija Peltoniemi (liiketalous)
Maria Luomala (teollisuus- ja logistiikka)  
Leena Laine (yhteiset tutkinnon osat)
Emma Erkkilä (luononvara-ala)  
Samppa Toivonen (toimistopalvelut)