Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän

toimielimet

Yhtymävaltuusto

Koulutusyhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 47-jäseninen valtuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista.


Yhtymähallitus

Koulutusyhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta vastaa 11-jäseninen yhtymähallitus.


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin tehtävien suorittamista.

 

Opiskeluoikeuden toimikunta

Opiskeluoikeuteen ja kurinpitoon liittyvissä asioista päättää monijäseninen toimikunta. Koollekutsujana ja toimikunnan puheenjohtajana toimii ammattiopiston rehtori.

YT-ryhmä

Koulutusyhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen hallituksen alainen YT-ryhmä, jossa on työnantajan edustus sekä tasapuolinen edustus kaikista henkilöstöjärjestöistä.


YT-ryhmän jäsenet (pdf)

Työsuojelujaos

Koulutusyhtymän työsuojelutoiminta on järjestetty YT-ryhmän alaisena 5-jäsenisenä jaoksena, jonka jäseniä ovat työsuojelupäällikkö ja henkilöstön valitsemat työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelujaoksen tehtävät ja kokoonpano (pdf)