SANOISTA TEKOIHIN!

Kiertotalouskoulutuksen tavoitteet:

- Virtuaalisella koulutuspilotilla täydennetään KIP:n alueen henkilöstön kiertotalousosaamista ja parannetaan eri koulutusalojen opetushenkilöstön kiertotalousosaamista.
- Hankkeen aikana on kehitetty prosessiteollisuuden perustutkintoon paikallisesti tarjottava tutkinnonosa "Teollisuuden hiilineutraali kiertotalous".

- Koulutuksessa opiskellaan konkreettista kiertotalousosaamista ja hiilineutraalin kiertotalouden periaatteiden soveltamista omassa työssä.

Sitran julkaisema tiedote koulutuspiloteista.

Sanoista tekoihin! -koulutuksen moduulit:

1. Mitä tarkoittaa hiilineutraalikiertotalous, mihin ja miksi sitä tarvitaan?

2. KIP kiertotalouden edelläkävijänä: KIP-alueen teollinen kiertotalous tänä päivänä

3. Kiertotalous mullistaa teollisuuden perinteiset ketjut:
        - Tuotteen elinkaaren pidentäminen
- Tuote palveluna
- Jakamisalustat
- Uusiutuvuus

- Tuotteen palautus ja kierrätys

4. Digitalisaatio ja uusi teknologia kiertotalouden edistäjinä

5. Kiertotalouden ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat

6. KIP:n kiertotalouden uudet mahdollisuudet:
- KIP:n teollisen kiertotalouden vahvistaminen

- Uudet liiketoimintamahdollisuudet
- Uusien toimijoiden liittyminen KIP:n alueen teolliseen ekosysteemiin
- Oman työn kehittäminen

Linkki tuotettuun ympäristöön:

Kiertotalouskoulutus

Koulutuskokonaisuutta on pilotoitu yli sadan hengen voimin alkuvuodesta:

Pilottiryhmässä olivat mukana:

1. KIP:n alueen henkilöstö

2. Kpedun prosessiteollisuuden perustutkinto-opiskelijat

3. Eri koulutusalojen opetushenkilöstö Kokkolan kampusalueella (Kpedu, lukiot, Centria-ammattikorkeakoulu, Yliopistokeskus Chydenius).

 


Yhteystiedot

Sanna Tuukkanen
sanna.tuukkanen(at)kpedu.fi
p. 040 808 5014