Kehonhuolto ja -hallinta

 

Kehonhuolto

 

Toiminnallinen anatomia

Tutustutaan ihmiskehon anatomiaan käytännön kautta.Tavoitteena on oman kehon ja sen liikkeen ymmärtäminen sekä tiedon syveneminen omasta kehosta ja sen liikeradoista.Kurssi sisältää myös henkilökohtaiset ohjaukset.

 

Liikehallinta ja liikkuvuus

Tunneilla tehdään liikehallintaa -ja liikkuvuutta parantavia harjoitteita, sekä kehitetään lihaskuntoa. Tasapaino -ja koordinaatioharjoituksilla johdatellaan sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen. Liikkuvuusharjoittelussa keskitytään liikeratojen parantamiseen ja ylläpitoon, sekä lihaskireyksien vähentämiseen. Tunneilla opetellaan turvallista liikkeiden suorittamista, kehon virheasentojen -sekä virheellisen kuormittamisen tunnistamista.

 

Jooga

Kurssilla tutustutaan joogaan yhtenä kehonhallinnan menetelmänä. Flowjooga on dynaamisempi, vahvistava harjoitusmuoto ja Yinjooga rauhallisempi, sidekudoksiin asti vaikuttava, rauhoittava harjoitus.

 

Improvisaatio ja kontakti-improvisaatio

Tunneilla tehdään erilaisia ohjattuja harjoitteita, joiden kautta viritetään keho- ja mielitietoisuutta sekä voimistetaan luovuutta. Improvisaatiota lähestytään somaattisesta sekä esittävästä näkökulmasta. Improvisaatiota työstetään keskittyen oman liikkeen löytämiseen ja kehittämiseen, suhteessa toiseen kontakti-improvisaation kautta sekä ryhmässä suhteessa toisiin ja tilaan. Tavoitteena on oppilaan oman luovuuden voimistaminen ja  liikkeellisen ilmaisun kehittäminen sekä oman tanssijuuden etsiminen, tiedostaminen ja vahvistaminen.

Kontakti-improvisaatio on yhden tai useamman kumppanin kanssa harjoitettava tanssin ja liikkeen muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä. Kontakti osapuolten välillä ei ole  luonteeltaan samankaltaista kuin joidenkin itsepuolustuslajien kontakti, vaan mieluummin väline osapuolten tanssin ja vastausten liittämiseksi yhteiseksi tanssiksi.
 Tavoitteena on heittäytyminen, luottamuksen kasvattaminen, liikkeen kuuntelun tarkentuminen. Parin kanssa yhteisen tanssin löytäminen.