Kädentaidot

 

Kädentaidot

 

Kankaanpaino

Tutustutaan kankaanpainon painomenetelmiin sekä maalaustekniikoihin ja toteutetaan oma harjoitustyö. Kurssin aikana rakennetaan oma leimasin ja työstetään sabluuna, joilla toteutetaan oman kangas.

 

Huovutus

Tutustutaan villaan materiaalina ja huovutukseen menetelmänä.  Tutustutaan sekä kuivaneulahuovutuksen että märkähuovutuksen tekniikoihin. Suunnitellaan ja valmistetaan oma tuote/teos.

 

Luonnonmateriaalit taiteessa

Tehdään retki lähialueelle. Erilaisten harjoitteiden kautta havainnoidaan ympäristöä, omaa suhdetta luontoon ja toteutetaan aineettomia teoksia. Kokemuksen pohjalta voi rakentaa oman teoksen luonnonmateriaaleista.

 

Nuken valmistus

Nukketeatterikurssin yhteydessä on mahdollista tutustua eri nuken valmistustekniikoihin ja valmistaa esitystä varten oma nukke.

 

Naamiot

Naamioteatterikurssin aikana on mahdollista valmistaa oma naamio paperimassasta.