Ympäristötaide

 

Ympäristötaide


Ekososiaalinen taide

Kurssilla käydään läpi luentojen kautta ekologiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja. Kurssin aikana vahvistetaan opiskelijan suhdetta omaan kehoonsa ja toisiin ja edistetään kokonaisen maailmasuhteen ja luontoyhteyden kehittymistä taidepuutarhassa työskentelyn välityksellä sekä metsäretkillä. Moniaistisen ympäristötaideprosessin avulla opiskelija saa uudenlaista ymmärrystä ja arvostaa paremmin maailman moninaisuutta ja vastavuoroisuutta. Kurssilla tutustutaan vaihtoehtoisiin tapoihin ajatella ja harjoitellaan toisin tekemisen käsitettä. Kurssi huipentuu performanssiin tai/ja taidenäyttelyyn taidepuistossa.

 

Tilalähtöinen esittävä taide

Kurssilla työskennellään urbaanissa ympäristössä kaupunkitilassa sekä rakentamattomassa ympäristössä metsässä ja poluilla. Tutkitaan tilaa ja tilakokemusta. Ulkotilassa työskennellään liikkeen, tarinallistamisen ja tehtävien/scorejen kautta. Tutkitaan energiaa esiintyjän työssä näyttelijäntyön tekniikoiden ja somaattisten liikemenetelmien avulla. Tehdään tilasta nousevia mielikuvia ja ideoita näkyviksi esittävin keinoin.

 

Teatterivaellus

Teatteri -vaellus: Toteutetaan vaellus ja yövytään luonnossa teltassa tai autiotuvassa. Vaelletaan, istutaan nuotiolla ja nautitaan ulkoilmasta. Vaelluksella tehdään luovia harjoitteita sekä tutkitaan esiintymistä osana maisemaa. Harjoitteiden kautta tutkitaan ympäristön vaikutusta esittämiseen ja esittämisen vaikutusta ympäristöön. Kurssilla pohditaan ja kehitetään omaa luontosuhdetta sekä opetellaan luonnossa liikkumista ja erätaitoja. Luodaan pienoisteoksia prosessista.

 

Kestollinen kriittinen esitystaide

Kurssilla työstetään ja kehollistetaan itselle ajankohtaista ja merkityksellistä aihetta tai kysymystä (esim. poliittista, yhteiskunnallista, globaalia, henkilökohtaista), joka toimii motivaattorina kehollisen tilan luomiseen. Tutkitaan taiteellista aihetta kestollisena, kehollisena tapahtumana, joihin voi yhdistää myös esim audiovisuaalisia elementtejä.

 

Performatiivinen käsitetaide

Päivitetään pian.