Kälviä Arts

 

Produktiot 

 

Nukke ja varjo ja naamioteatteri/Syksyn yhteisproduktio

Nukettaminen, manipulointi, nukkenäytteleminen: miten se tapahtuu? Tutkitaan, mikä saa aikaan illuusion nuken elossaolosta eri harjoituksien kautta. Kurssin aluksi rakennetaan demonuket harjoituksia varten. Kurssin aikana avataan myös esine-teatterin käsitettä. Varjoteatterikurssilla nukettamiseen yhdistetään lisäksi kehon varjot. Tutustutaan varjoteatteriin kokeilemalla erilaisia valotekniikoita ja yhdistämällä nukkeja ja esineitä varjoihin. Naamioteatterikurssilla tutustutaan commedia de l’arte naamioteatteriin. Valmistetaan yksinkertaiset naamiot ja kokeillaan naamioteatterin tekniikoita. Kurssin lopuksi rakennetaan tekniikoita yhdistelemällä työryhmälähtöinen esitys. 

 

Esityksen rakentaminen, Visuaalinen tapahtumantuotanto/Kevätproduktio

Kurssin aikana rakennetaan tekstilähtöinen, monitaiteinen esitys. Kurssilla harjoitellaan tapahtumantuotantoon ja esityksen valmistamiseen liittyviä asioita työryhmätyöskentelyn kautta. Kurssin aikana opiskelijat hahmottavat esitysprosessin kulkun ja siihen liittyvät työtehtävät. Esiintyvän taiteen opiskelijat harjoittavat omaa esiintyjäntyötä, ja osallistuvat esityksen sisällön tuottamiseen. Visuaalisen alan opiskelijat tutustuvat ekologisen lavastamisen ja puvustamisen mahdollisuuksiin ja kierrätysmateriaalien käyttämiseen esityksen rakentamisessa. Opiskelijat tutustuvat myös audiovisuaalisiin keinoihin ja tekniikkaan sekä oppivat markkinoinnista ja tiedottamisesta. Kurssilla sovelletaan ja kehitetään esiintymistaitoa ja työryhmätyöskentelytaitoja erilaisissa projekteissa ja monitaiteisessa ryhmässä.

 

Tapahtumatuotanto

Kurssilla opetellaan tapahtuman tuotannon eri vaiheita, rahoituksen hakemista, suunnittelua, tapahtumaorganisaatiosta, markkinointia jne. Kurssin aikana suunnitellaan ja järjestetään vuosittainen Helluset-monitaidetapahtuma toukokuussa.