Hyvät eväät elämään

  • 01
  • Kuvassa Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Hyvät eväät elämään

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Toimenpiteiden avulla edistetään sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä.

Yksilötasolla sosiaalista kestävyyttä parannetaan tukemalla elämänhallintaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Myös oman toiminnan merkityksen ja vaikutusten ymmärtämisellä on tärkeä tehtävä. Tavoitteena on taata tasa-arvoisemmat ja yhdenvertaisemmat mahdollisuudet saavuttaa hyvä elämä ja tutkinto myös niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat enemmän matalan kynnyksen tukea arkeensa.  Tavoitteena on myös vaikuttaa eri toimialojen ydinprosesseihin yhteisöllisyyden ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseksi. Tiimioppimisen koulutus tukemaan tätä.


TOIMINTAHankkeeseen palkataan liikkuva ja jalkautuva mielenterveysalan osaaja ja kasvatusohjaajat. Työkuvaan kuuluu mielenterveys- ja hyvinvointiosaamisen levittämien opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien tueksi.

Hankkeessa pilotoidaan matalankynnyksen kohtaamisia Kpedun eri toimipaikoilla.  Toiminta voi olla ryhmien järjestämistä arjen-, tunne-, tai vuorovaikutustaidoista, itsetuntemuksesta, vahvuuksista, selviytymisestä, rentoutumisesta ja toiveikkuudesta tai vaikka ahdistuksesta kärsivien tukiryhmänä.

Teemoja, joita halutaan edistää ovat vertaistoiminnan kehittäminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, hyvien terveystottumusten edistäminen, mielenterveystaitojen vahvistaminen ja voimavarojen tukeminen, huolen varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen. Näistä teemoista kootaan erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja kohtaamisia. Pilotoidaan Art ja Friends- ja tiimioppimisen menetelmät. Hankkeen aikana kehitetään myös toimintamalleja, joiden avulla ne opiskelijat, jotka eivät voi mennä ruokailemaan ahdistuksen tai jännittämisen vuoksi voivat syödä koululounaan. Kälviän kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu kansanopiston oppivelvollisten ohjaaminen ja tukeminen.

KETKÄ

Projektityöntekijä Katrin Björklund,  katrin.bjorklund@kpedu.fi, 040 359 6219
Projektityöntekijä Tuija Carlsson, Tuija.carlsson@kpedu.fi, 040 359 6218
Kasvatusohjaaja Johanna Ala-Pöntiö, johanna.ala-pöntio@kpedu.fi, Kansanopisto, oppivelvolliset,
Projektipäällikkö Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi, 0447250106