Hymy-hanke

 • 01
 • Opetushallituksen logo

Hymy-hanke

Kpedu on 17 koulutuksenjärjestäjän toteuttaman Hymy-hankkeen osatoteuttaja. Hanketta koordinoi Saku ry.

TAVOITTEET

 • Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kuulemis- ja vaikutusmahdollisuuksia.
 • Tavoitteena lisätä tutor- ja opiskelijakunnan toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
 • Tavoitteena kehittää toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Tavoitteena aktivoida ja osallistaa opiskelijoita tapahtumien järjestämiseen.
 • Tavoitteena on asuntolan yhteisöllisyyden ja ohjaajien osaamisen lisääminen

TOIMENPITEET

 • Toimialoittain/vastuualueittain muodostetaan opiskelufoorumit
 • Opiskelijafoorumeista saadaan edustajia tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan.
 • Yhteiset kokoukset ja kehittämispäivät opiskelijakunnan ja tutoreiden edustajille sekä heidän ohjaajillensa.
 • Kehitetään uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia opiskelijoiden kanssa.
 • Tutustutaan Saku ry:n ja muiden koulutuksen järjestäjien vaikuttamisen malleihin.
 • Järjestetään tapahtumia yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Yhteistyössä Saku ry:n, verkoston kanssa kehitetään toimia asuntolan yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Opiskelijan Kokkola 

Opiskelijakuntatoiminnan opas

AMISGAALA Kpedussa

Amisstartti 2024